آجاک - acak آینده پژوهی
محققان كشور توصیه كردند

خرفه، راهكار طبیعت برای كاهش درد در سالمندان

خرفه، راهكار طبیعت برای كاهش درد در سالمندان

به گزارش آجاك سالمندی یكی از معضلات رو به گسترش در دنیای امروز است كه نهادهای مسئول بهداشت و سلامت در خیلی از كشورهای جهان را نگران كرده است. محققان كشور برای حل مشكل دردهای اسكلتی عضلانی این قشر از جامعه، استفاده از گیاه دارویی خرفه را سفارش می كنند.


به گزارش آجاك به نقل از ایسنا، آمار نشان داده است در ۴۰ سال آینده جمعیت افراد بالای ۶۵ سال به دو برابر افزایش خواهد یافت. سرشماری انجام شده در ایران در سال ۱۳۹۰ هم از آن حكایت می كند كه حدود ۸ درصد جمعیت ایران را سالمندان می سازند كه تا سال ۱۴۰۰ سهم آنها از جمعیت كشور به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. انسان ها در دوران سالمندی، بعنوان یكی از دوره های حساس و صدمه پذیر در زندگی انسان، با مشكلات جدیدی روبه رو می شوند. یكی از این مشكلات، درد مزمن است كه عده زیادی از سالمندان از آن ابراز نارضایتی می كنند.
انجمن بین المللی مطالعه درد، درد را بعنوان تجربه حسی یا هیجانی ناخوشایندی كه با صدمه واقعی یا بالقوه مرتبط می باشد، تعریف می كند كه شامل دو بعد حسی و عاطفی می شود. منظور از بعد حسی درد، شدت درد و منظور از بعد عاطفی آن، میزان ناخشنودی است كه فرد تجربه می كند.
درد ازنظر طول مدت هم به دو دسته درد حاد و مزمن تقسیم می شود. درد حاد معمولاً نتیجه بیماری یا آسیب است كه كمتر از سه ماه ادامه پیدا می كند. اما درد مزمن، حداقل سه ماه تداوم می یابد و امكان دارد با صدمه بافتی همراه باشد. شیوع درد مزمن در سالمندان زیاد است و با افزایش سن بیشتر می شود.
در ارتباط با این مورد مهم و به منظور كاهش بار درد سالمندان، محققانی از دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد و دانشگاه علوم پزشكی ایران، تحقیقی را انجام داده اند كه در آن تاثیر پماد خرفه بعنوان یكی از مهم ترین گیاهان دارویی، بر دردهای مزمن اسكلتی عضلانی سالمندان مورد بررسی واقع شده است.
گیاه خرفه یا پرپین با نام علمی «پورتولاكا اولراسئا» گیاهی است كه به علت اثرگذاری بر مسیرهای اوپیوئیدی و هم داشتن تركیبات فلاونوئیدی، تانن، ساپونین و ترپنوئید، خواص ضددرد و ضدالتهابی دارد. این گیاه در ایران با عنایت به فراوانی و سهولت و در دسترس بودن، به صورت سبزی تازه یا خشك شده استفاده می شود.
محققان برای انجام تحقیق یاد شده فوق، از مشاركت ۶۰ سالمند مقیم شهر گناباد استفاده كردند و با كمك پرسشنامه علمی مربوط به درد تحت عنوان «پرسشنامه مك گیل» به بررسی تاثیر پماد حاصل از گیاه خرفه بر دردهای سالمندان فوق پرداختند.
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد كه استفاده از پماد خرفه، در كاهش دردهای اسكلتی عضلانی سالمندان مؤثر است و ازاین رو استفاده از این گیاه می تواند بعنوان مداخله ای كم خطر و ارزان مورد توجه پرستاران قرار گیرد.
در این خصوص، كوكب بصیری مقدم، پژوهشگر گروه پرستاری داخلی جراحی و اطفال دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد و همكارانش اظهار كردند: «یافته های ما نشان داد پماد خرفه می تواند به صورت مؤثر ابعاد حسی و عاطفی درد سالمندان را كم كند. شدت درد سالمندان پس از دو هفته استفاده از پماد فوق نسبت به پیش از آن به صورت معناداری كاهش پیدا كرد. در این خصوص میانگین بعد حسی و عاطفی بین زنان و مردان تفاوت آماری معناداری نداشت».
به قول این محققان، «سازوكار احتمالی خرفه برای تسكین درد، تأثیرگذاری بر سیستم عصبی محیطی و مركزی از راه تداخل اثر با گیرنده های معروف به گاباست. دلیل محتمل دیگر كه برای اثر ضددرد خرفه ذكر شده، مهار آزادسازی انتقال دهنده های عصبی است».
آنها افزودند: «تفاوت نداشتن دو جنس (مردان و زنان) در میزان درد، به علت تجربه ذهنی یكسان آن هاست، چونكه میزان ناخشنودی ناشی از درد در زنان و مردان مشابه است و تأثیرپذیر از جنسیت نیست. بلكه این تظاهر درد و بیان شدت درد است كه بین دو جنسیت متفاوت می باشد. مردان هم به اندازه زنان احساس ناخشنودی دارند، اما به عللی ازجمله حس قدرتمندی بیشتر و احساس ضعف كمتر، آنرا به شكل خفیف تری بیان می كنند و برعكس زنان، به دلیل جلب توجه و دریافت حمایت بیشتر درد را شدیدتر گزارش می كنند».
بصیری مقدم و همكارانش در نتیجه گیری از پژوهش خود آورده اند: «درمجموع می توان گفت گیاه خرفه توانست در دو هفته متوالی میانگین شدت درد را كم كند. ازاین رو استفاده از پماد خرفه بعنوان مداخله ای ارزان، آسان و دردسترس كه بی خطر هم هست، همراه با راهكارهای درمانی برای كاهش درد مزمن اسكلتی عضلانی سالمندان سفارش می شود».
نتایج این پژوهش جالب در فصل نامه «افق دانش» كه توسط دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد منتشر می شود، به چاپ رسیده است.1398/08/18
23:07:12
5.0 /5
3681
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
آجاک : آینده پژوهی