مطالب آجاك

در یك پژوهش بررسی شد؛

زعفران کدام مناطق ایران اثر ضد سرطانی بیشتری دارند؟

زعفران کدام مناطق ایران اثر ضد سرطانی بیشتری دارند؟
پیرو تفاهم نامه همكاری دانشگاه امیركبیر با وزارت فرهنگ؛

مرکز پژوهش و فناوری چاپ تاسیس می شود

مرکز پژوهش و فناوری چاپ تاسیس می شود

انتصابی برای ارتقای راندمان و استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

انتصابی برای ارتقای راندمان و استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی
دبیر كمیته كشوری تحقیقات دانشجویی خطاب به دانشجویان علوم پزشكی:

هدف از پزشک شدن را بدانید

هدف از پزشک شدن را بدانید

شرح فعالیتهای مرکز پژوهش های علمی دانشجویان علوم پزشکی تهران

شرح فعالیتهای مرکز پژوهش های علمی دانشجویان علوم پزشکی تهران

همایش زبان ها و گویش های مناطق مرزی ایران

همایش زبان ها و گویش های مناطق مرزی ایران
پارادوكس افزایش حضور پژوهشگران در شبكه های اجتماعی و محدودیت های اینترنت؛

توانمندسازی پژوهشگران برای حضور اثربخش در شبکه های اجتماعی

توانمندسازی پژوهشگران برای حضور اثربخش در شبکه های اجتماعی
با تالیف استاد دانشگاه تهران؛

کتاب حقوق محیط زیست

کتاب حقوق محیط زیست
در یك پژوهش بررسی شد

بیماری میاستنی و تجربه ناگوار مبتلا شدن به آن

بیماری میاستنی و تجربه ناگوار مبتلا شدن به آن

علاقه 40 درصدی مردم به تفکیک پسماند بدون دریافت پاداش

علاقه 40 درصدی مردم به تفکیک پسماند بدون دریافت پاداش
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی