مطالب آجاك


معرفی برترین موسسه آموزشی بورس

معرفی برترین موسسه آموزشی بورس

طرح های نوآورانه فناوری نانو مورد حمایت قرار می گیرند

طرح های نوآورانه فناوری نانو مورد حمایت قرار می گیرند

جلوگیری از ترافیک شهری با ردیاب خودرو

جلوگیری از ترافیک شهری با ردیاب خودرو

لزوم تشخیص و درمان کم کاری تیروئید در زنان حامله

لزوم تشخیص و درمان کم کاری تیروئید در زنان حامله

حمایت سازمان بورس از طرح های پژوهشی، رساله ها و رساله ها

حمایت سازمان بورس از طرح های پژوهشی، رساله ها و رساله ها

حل مشکلات صنایع در اولویت فعالیت مراکز تحقیقاتی قرار گیرد

حل مشکلات صنایع در اولویت فعالیت مراکز تحقیقاتی قرار گیرد

معرفی بهترین موسسه تخصصی اموزش ارایشگری

معرفی بهترین موسسه تخصصی اموزش ارایشگری

لزوم استفاده از فارغ التحصیلان حوزه سالمندی در مراکز نگهداری سالمندان

لزوم استفاده از فارغ التحصیلان حوزه سالمندی در مراکز نگهداری سالمندان

15 آبان آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد

15 آبان آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره فناوری نانو دانشگاه آزاد

یافتن دو ژن جدید در رابطه با فلج مغزی

یافتن دو ژن جدید در رابطه با فلج مغزی
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی