آرشیو مطالب : سخت افزار


افزایش تیراژ تولید جعبه هیدرولیک فرمان خودرو با حمایت صندوق نوآوری

افزایش تیراژ تولید جعبه هیدرولیک فرمان خودرو با حمایت صندوق نوآوری

كپسول باری شركت نورتروپ گرومن به ایستگاه بین المللی فضایی رسید

كپسول باری شركت نورتروپ گرومن به ایستگاه بین المللی فضایی رسید

بهترین صرافی رمزارز در ایران

بهترین صرافی رمزارز در ایران

طراحی و ساخت پنل سخت افزاری شبیه ساز پرواز در دانشگاه اراك

طراحی و ساخت پنل سخت افزاری شبیه ساز پرواز در دانشگاه اراك
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی