آرشیو مطالب : رایانه


اختراع چوب های غذاخوری که افراد را بی نیاز از خوردن نمک می کند

اختراع چوب های غذاخوری که افراد را بی نیاز از خوردن نمک می کند
در قالب یك پژوهش بررسی شد؛

الگوهای غذایی ایرانی ها در گذر تاریخ

الگوهای غذایی ایرانی ها در گذر تاریخ
مروری بر نتایج یك پژوهش؛

وضعیت عدالت آموزشی در مدارس دولتی تهران چگونه است؟

وضعیت عدالت آموزشی در مدارس دولتی تهران چگونه است؟

كسب جایزه پژوهشگر جوان توسط استاد ایرانی

كسب جایزه پژوهشگر جوان توسط استاد ایرانی

وكیل كیفری برای پرونده كلاهبرداری

وكیل كیفری برای پرونده كلاهبرداری

آموزش حسابداری غیرحضوری

آموزش حسابداری غیرحضوری

چین مدعی دستیابی به برتری كوانتومی شد

چین مدعی دستیابی به برتری كوانتومی شد
با حضور مخاطبان انجام می شود؛

تجلیل از كوجی فوكادا در جشنواره بین المللی فیلم توكیو

تجلیل از كوجی فوكادا در جشنواره بین المللی فیلم توكیو

ساخت الماسی سخت تر از نوع معمولی

ساخت الماسی سخت تر از نوع معمولی

برگزیدگان سمپوزیوم مجازی تازه های نقشه برداری مغز عرضه شدند

برگزیدگان سمپوزیوم مجازی تازه های نقشه برداری مغز عرضه شدند

مولكول های هوشمند، كلید ساخت كامپیوتر هایی با حافظه ۱۰۰ برابر بیشتر

مولكول های هوشمند، كلید ساخت كامپیوتر هایی با حافظه ۱۰۰ برابر بیشتر

انسان مصنوعی سامسونگ

انسان مصنوعی سامسونگ

انسان مصنوعی سامسونگ

انسان مصنوعی سامسونگ
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی