آرشیو مطالب : برنامه نویسی


طراحی نرم افزار آنلاین مدیریت بهینه پروژه های اجرائی توسط یک شرکت دانش بنیان

طراحی نرم افزار آنلاین مدیریت بهینه پروژه های اجرائی توسط یک شرکت دانش بنیان

بهترین آژانس تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ در کشور

بهترین آژانس تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ در کشور

حفاظت الکترونیک از سامانه های دفاعی با محصولات دانش بنیان ایرانی

حفاظت الکترونیک از سامانه های دفاعی با محصولات دانش بنیان ایرانی

آموزش سواد دیجیتال در 5 درصد مدارس ابتدایی کشور به زودی شروع می شود

آموزش سواد دیجیتال در 5 درصد مدارس ابتدایی کشور به زودی شروع می شود

ساخت وبلاگ در بلاگ ساید

ساخت وبلاگ در بلاگ ساید
مدیركل آموزش وپرورش هرمزگان:

دانش آموزان در مقابل محدودیت های تحصیل خود مطالبه گر باشند

دانش آموزان در مقابل محدودیت های تحصیل خود مطالبه گر باشند
توسط محققان كشور انجام شد؛

تعیین ارتباط میان اتصالات مغزی با تغییرات بین گروهی افراد مختلف

تعیین ارتباط میان اتصالات مغزی با تغییرات بین گروهی افراد مختلف
ستاری:

بزرگترین شركتهای حوزه هوش مصنوعی را در منطقه داریم

بزرگترین شركتهای حوزه هوش مصنوعی را در منطقه داریم
با همكاری ستاد هوشمندسازی؛

دانش آموزان برنامه نویسی را آنلاین یاد می گیرند

دانش آموزان برنامه نویسی را آنلاین یاد می گیرند

راه اندازی سامانه اطلاع رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران كرونا در ایران

راه اندازی سامانه اطلاع رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران كرونا در ایران
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی