آرشیو مطالب : برنامه نویسی

مدیركل آموزش وپرورش هرمزگان:

دانش آموزان در مقابل محدودیت های تحصیل خود مطالبه گر باشند

دانش آموزان در مقابل محدودیت های تحصیل خود مطالبه گر باشند
توسط محققان كشور انجام شد؛

تعیین ارتباط میان اتصالات مغزی با تغییرات بین گروهی افراد مختلف

تعیین ارتباط میان اتصالات مغزی با تغییرات بین گروهی افراد مختلف
ستاری:

بزرگترین شركتهای حوزه هوش مصنوعی را در منطقه داریم

بزرگترین شركتهای حوزه هوش مصنوعی را در منطقه داریم
با همكاری ستاد هوشمندسازی؛

دانش آموزان برنامه نویسی را آنلاین یاد می گیرند

دانش آموزان برنامه نویسی را آنلاین یاد می گیرند

راه اندازی سامانه اطلاع رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران كرونا در ایران

راه اندازی سامانه اطلاع رسانی، خودارزیابی و ثبت بیماران كرونا در ایران