آرشیو مطالب : آینده پژوهی

وزیر علوم تاكید كرد

بروندادهای پژوهشی باید به صورت راهکار علمی به سیاست گذاران عرضه شود

بروندادهای پژوهشی باید به صورت راهکار علمی به سیاست گذاران عرضه شود
رئیس پژوهشكده فرآوری مواد معدنی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس:

شناخت فناوری های آینده و منابع استراتژیک در برتری کشورها برای آینده حیاتی می باشد

شناخت فناوری های آینده و منابع استراتژیک در برتری کشورها برای آینده حیاتی می باشد

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی می تواند به قطب فرهنگ پژوهی کشور تبدیل گردد

مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی می تواند به قطب فرهنگ پژوهی کشور تبدیل گردد
رئیس جهاددانشگاهی در پیامی به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی تاكید كرد؛

لزوم تدوین طرح های ارتباطی برمبنای آینده پژوهی

لزوم تدوین طرح های ارتباطی برمبنای آینده پژوهی
اندر احوالات خانه تكانی در اتاق فكر وزارت علوم؛

ایجاد خانه امن برای سیاستگذاران علم یا تشدید احساس ناامنی؟!

ایجاد خانه امن برای سیاستگذاران علم یا تشدید احساس ناامنی؟!
در اعتراض به ادغام پژوهشكده آبخیزداری منتشر شد

نامه ۸۰ استاد دانشگاه به رئیس جمهور

نامه ۸۰ استاد دانشگاه به رئیس جمهور

موسسه ای برای پژوهش های در رابطه با رفاه و تامین اجتماعی

موسسه ای برای پژوهش های در رابطه با رفاه و تامین اجتماعی
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی