آرشیو مطالب : وب سایت


برنامه های سال جاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت

برنامه های سال جاری جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت

فردا تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2021 رخ می دهد

فردا تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2021 رخ می دهد

برگزاری چهارمین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

برگزاری چهارمین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
در ۵ ماه رقم خورد

ضرر 165 میلیارد دلاری رستوران داران آمریكا از پاندمی كرونا

ضرر 165 میلیارد دلاری رستوران داران آمریكا از پاندمی كرونا

تمدید مهلت ارسال چكیده مقالات به دومین همایش بین المللی جامعه و فرهنگ در جهان اسلام

تمدید مهلت ارسال چكیده مقالات به دومین همایش بین المللی جامعه و فرهنگ در جهان اسلام
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی