آرشیو مطالب : موبایل


آیا جهان با کمبود تراشه های الکترونیکی مواجه خواهد شد؟

آیا جهان با کمبود تراشه های الکترونیکی مواجه خواهد شد؟
توصیه محققان دانشگاهی به آموزش و پرورش:

برای كاهش رفتارهای قلدری در دانش آموزان، والدین را آموزش دهید

برای كاهش رفتارهای قلدری در دانش آموزان، والدین را آموزش دهید

بررسی كارآمدی ماسك ها با بهره گیری از لیزر و موبایل

بررسی كارآمدی ماسك ها با بهره گیری از لیزر و موبایل

چاپ مقاله پژوهشگران دانشگاه زنجان در مجله بین المللی Chemical Society Reviews

چاپ مقاله پژوهشگران دانشگاه زنجان در مجله بین المللی Chemical Society Reviews
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی