آرشیو مطالب : كامپیوتر


فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادكتری و دانش آموخته دكتری در دانشگاه فردوسی

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادكتری و دانش آموخته دكتری در دانشگاه فردوسی
دنیای علم در آستانه تحولی جدید؛

تجربه یك میمون از انجام بازی ویدئویی به كمك ذهن

تجربه یك میمون از انجام بازی ویدئویی به كمك ذهن

محققان دانشگاه یزد ربات گردگیر خودكار صفحه خورشیدی اختراع كردند

محققان دانشگاه یزد ربات گردگیر خودكار صفحه خورشیدی اختراع كردند

اجاره انبار كانتینری

اجاره انبار كانتینری

چین مدعی دستیابی به برتری كوانتومی شد

چین مدعی دستیابی به برتری كوانتومی شد

۷۶ عضو هیات علمی دانشگاه تهران در میان دانشمندان دو درصد برتر جهان

۷۶ عضو هیات علمی دانشگاه تهران در میان دانشمندان دو درصد برتر جهان

استاد دانشگاه ایرانی یكی از 10محقق برتر دنیا در حوزه مكان یابی خودكار خطاهای نرم افزاری

استاد دانشگاه ایرانی یكی از 10محقق برتر دنیا در حوزه مكان یابی خودكار خطاهای نرم افزاری
توسط دانشگاه علم و فرهنگ؛

هفتمین كنفرانس بین المللی وب پژوهی

هفتمین كنفرانس بین المللی وب پژوهی
توصیه محققان دانشگاهی به آموزش و پرورش:

برای كاهش رفتارهای قلدری در دانش آموزان، والدین را آموزش دهید

برای كاهش رفتارهای قلدری در دانش آموزان، والدین را آموزش دهید
مروری بر نتایج یك پژوهش علمی نشان داد

راهكارهایی برای تعیین اصالت و سلامت مواد غذایی

راهكارهایی برای تعیین اصالت و سلامت مواد غذایی