آرشیو مطالب : فضای مجازی


دروغ جدید درباره واکسن برکت

دروغ جدید درباره واکسن برکت

توانمندسازی صنایع فرهنگی با گسترش خانه های خلاق در سال 1400

توانمندسازی صنایع فرهنگی با گسترش خانه های خلاق در سال 1400

اولین كودك سال هفته نامه تایم ارائه شد

اولین كودك سال هفته نامه تایم ارائه شد
وزیر علوم تاكید كرد

لزوم استفاده از افراد متخصص در امر پژوهش و آموزش عالی قرآنی

لزوم استفاده از افراد متخصص در امر پژوهش و آموزش عالی قرآنی
مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات كمیته امداد استان همدان:

زمینه توسعه طرح های نوآورانه برای مشاركت بیشتر اجتماعی برقرار شد

زمینه توسعه طرح های نوآورانه برای مشاركت بیشتر اجتماعی برقرار شد
معاون دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اعلام كرد

تمهیدات برای دفاع غیرحضوری پایان نامه ها

تمهیدات برای دفاع غیرحضوری پایان نامه ها
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی