آجاک - acak آینده پژوهی
در قالب یك پژوهش مشخص شد

كاهش مسمومیت های ناشی از الكل در ماه رمضان

كاهش مسمومیت های ناشی از الكل در ماه رمضان

به گزارش آجاک بررسی های یک مطالعه نشان داد که ماه رمضان سبب کاهش چشمگیر مسمومیت های عمدی و غیر عمدی با الکل می شود. از سوی دیگر بروز مسمومیت های غیر عمدی یا تصادفی در این ماه نسبت به سایر ماه های سال افزایش می یابد.به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، ماه رمضان یکی از مهم ترین وقایع مذهبی مسلمانان است و در این ماه مردم به توجه بیش تر به مسائل مذهبی سفارش شده اند. در ماه رمضان عادات غذایی و الگوهای خواب با سایر ماه ها متفاوت می باشد و پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک و همینطور سبک زندگی نسبت به سایر ماه ها تغییر پیدا می کند.

در زمینه جنبه های پزشکی ماه رمضان بررسی های زیادی انجام شده است ولی در زمینه تاثیرات روانی آن تحقیقات کم تری صورت گرفته است. با عنایت به اهمیت این ماه در میان مسلمانان و تغییراتی که در سبک زندگی و سطح معنوی افراد به وجود می آید، پژوهشگران با انجام یک مطالعه تفاوت تعداد و الگوی موارد مسمومیت در ماه رمضان را با سایر ماه ها در بیمارستان لقمان حکیم که مرکز اصلی ارجاعی مسمومیت در ایران است، مورد بررسی قرار دادند.

در این مطالعه کلیه مراجعین به بخش مسمومین بیمارستان لقمان حکیم تهران از فروردین سال ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۹۵ بررسی شدند.

با توجه به دستورالعمل طبقه بندی بیماری ها، مسمومیت ها در چهار گروه دسته بندی می شوند. این دسته بندی شامل مسمومیت های غیر عمدی یا تصادفی، مسمومیت های عمدی با نیت صدمه به خود (خودکشی)، مسمومیت های عمدی با نیت صدمه دیگران (آسیب دیگران با سم) و مسمومیت های با نیت نامعلوم است.

پژوهشگران با رفتن به سیستم پرونده های الکترونیکی بیمارستانی، بیماران دارای این کدها را استخراج کرده و سپس ماه های قمری را بر مبنای تقویم قمری مشخص کرده و در نهایت فراوانی انواع مسمومیت ها در هر ماه تعیین شد. همینطور فراوانی مسمومیت در ماه رمضان با میانگین سایر ماه ها و سپس فراوانی مسمومیت با یک ماه قبل و یک ماه بعداز رمضان در هر سال مقایسه شد.

بررسی های این مطالعه نشان داد که تعداد رجوع کنندگان به این بیمارستان با زیر گروه مسمومیت های غیر عمدی در ماه رمضان، نسبت به ماه های دیگر سال افزایش پیدا کرده است.

همچنین مشخص شد که تعداد مراجعات ناشی از مسمومیت های عمدی با نیت صدمه به خود در ماه رمضان نسبت به سایر ماه ها سال کاهش داشته اما این کاهش از نظر آماری معنادار نیست. نکته جالب در بررسی زیرگروه های این نوع مسمومیت این بود که موارد مسمومیت با نیت صدمه به خود از راه الکل در ماه رمضان نسبت به سایر ماه ها، کاهش عمده ای داشته و از نظر آماری مفهوم دار است.

در هر مطالعه ای محدودیت هایی وجود دارد و یکی از محدودیت های این مطالعه عدم ثبت یا ثبت دقیق اطلاعات بیماران در بعضی موارد مثل ثبت موارد مسمومیت ها با نیت صدمه به خود بود.

به گفته پژوهشگران این مطالعه نتایج این بررسی نشان داد که ماه رمضان سبب کاهش چشمگیر مسمومیت های عمدی و غیر عمدی با الکل می شود. از سوی دیگر بروز مسمومیت های غیر عمدی یا تصادفی در این ماه نسبت به سایر ماه های سال افزایش می یابد.

این مطالعه بر مبنای رساله مهدی محمدی زیوه؛ دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است و در انجام آن عباس علی پور؛ دانشیار گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، یداله محرابی؛ پژوهشگران گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عبدالکریم پژومند؛ استاد مرکز آموزشی درمانی لقمان حکیم، مشارکت داشتند.

یافته های این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی تفاوت تعداد و الگوی موارد مسمومیت در ماه رمضان با سایر ماه ها، ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶» در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران انتشار یافته است.
1400/02/15
10:37:57
0.0 /5
549
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
آجاک : آینده پژوهی