آجاک - acak آینده پژوهی
در قالب یك پژوهش انجام شد

بررسی جایگاه اسوه ها و الگوهای اسلامی

بررسی جایگاه اسوه ها و الگوهای اسلامی

آجاك: پژوهش «رصد، طراحی و راهبری تحولات گروه های مرجع و ارتقای نقش و جایگاه اسوه ها و الگوهای اسلامی، اخلاق و رفتار اجتماعی ایشان در افق20 ساله»؛ از طرف دكتر مهدی نادری نسب (مجری طرح) و دكتر علیرضا علی احمدی (ناظر طرح) انجام و از طرف دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر گردید.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، در ابتدای این پژوهش آمده است: فرهنگ مجموعه منسجمی از ایده ها، ارزش ها، هنجارها، نمادها و آداب و رسوم است که فرد بواسطه دریافت و تطبیق خود با آنها امکان مشارکت در زندگی اجتماعی را پیدا می کند. مواجهه فرد با فرهنگ لزوماً منفعلانه نیست.
سبک زندگی نیز امری اجتماعی است. شاید اصلی ترین تفاوتی که مفهوم سبک زندگی با فرهنگ دارد آن باشد که سبک زندگی مقوله ای اساساً سیّال، لغزنده و غیرقطعی است. سبک زندگی ریشه در ذائقه و سلیقه دارد. بدین سبب جامعه ایران در حال عبور از مرحله ای است که خاصیت خاص آن تغیرات سریع فرهنگی است.
دوره انتقال دوره ای بسیار حساس و تعیین کننده است. جامعه از تیپی که دارد به تیپ دیگر منتقل می شود (ناخودآگاه یا از روی ناچاری) که دوره تغییر یا انتقال در جامعه است و دوره انتقال در جامعه سر پیچ تاریخ است، آن جایی که جامعه ای مدتی در مسیری رفته است، راه خودرا عوض می کند. ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دینی وگرایش از سنت گرایی به نوگرایی در حال دگرگونی و شکل گیری است.
وقتی رفتار متواضعانه انجام می دهیم، به تدریج «حقیقت تواضع و بندگی» بیشتر در مؤمن رسوخ می کند. بدین سبب هم تأثیر است و هم تأثّر «شما تفکری دارید، از تفکر شما رفتارتان و از رفتار شما تفکرتان دائماً تولید و بازتولید می شوند».
اما موضوع دیگر، برداشت از مفهوم سبک زندگی در علوم اجتماعی است که در آن سبک زندگی؛ «الگوی کنش­ های مرجح است یا کنش های مرجحی که دارای الگو است».
پس بنا به این تعبیر، سبک زندگی دو خاصیت اصلی دارد: یکی داشتن الگو و سبک و دوم این که در این کنش­ ها نوعی ترجیح وجود دارد. مردم خیلی از رفتارها را بر حسب اجبار یا عادت انجام می دهند، اما قسمتی از رفتارهایشان از سر انتخاب و ترجیح است. این انتخاب ها به باورها وسلیقه­ های افراد است و در نتیجه با هم تناسب و ربط دارد یا حداقل هر دسته از رفتارهای ناشی از ترجیحات در حوزه­ خود با هم تناسب دارند و از این مناسبات می شود الگو یا الگوهایی استخراج کرد. این مناسبات یا الگومندی همان سبک زندگی است.
بنابراین هدف از این پژوهش «رصد، طراحی و راهبری تحولات گروه­های مرجع و ارتقای نقش و جایگاه اسوه­ ها و الگوهای اسلامی و اخلاق و رفتار اجتماعی ایشان در افق20 ساله» بوده است.
گروه­های مرجع در این پژوهش افراد و نمادهای ملی در کشور ایران بودند که در سند جامع سبک زندگی اسلامی-ایرانی به هشت گروه تقسیم شدند.
همچنین برای گردآوری اطلاعات از روش های تحقیقات میدانی، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسناد بالا دستی، اطلاعات فرم های نظرسنجی با سؤالات باز از متخصصین حوزه سبک زندگی استفاده شد.
جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران، مسئولین، روحانیون و متخصصین دانشگاهی در حوزه های سبک زندگی اسلامی-ایرانی بودند که نمونه آماری به تعداد 136 نفر انتخاب شدند.
همچنین با بررسی«رصد، طراحی و راهبری تحولات گروه های مرجع و ارتقای نقش و جایگاه اسوه ها و الگوهای اسلامی، اخلاق و رفتار اجتماعی ایشان در افق20 ساله» مشخص شد که وضع موجود جایگاه اسوه ها، گروه های مرجع و الگوهای اسلامی-ایرانی و برنامه های اجرائی بمنظور ارتقای جایگاه و رفتار اجتماعی ایشان باتوجه به استخراج ضعف ها و تهدیدها و بر طبق جهت گیری های کلان، عوامل کلیدی و حوزه های عملکردی و تطبیق آن با مدل طراحی شده در حیطه های عوامل محتوایی و معنایی(اصول و مفروضات)، بسترها و توانمندسازها انجام شد و نتایج نشان داد که عارضه ها بیشتر در حیطه بسترها و توانمندسازها نمایان هستند که با تدوین اهداف چشم اندازی، رئوس برنامه های عملیاتی و الزامات متناسب، بمنظور رفع عارضه ها و همین طور مدیریت سبک زندگی و طراحی جایگاه اسوه ها، گروه های مرجع و الگوها مبتنی برآموزه های دینی و فرهنگ اسلامی-ایرانی در جامعه، امیدوار به کاهش شکاف موجود و اصلاح آن هستیم.
بنا بر اعلام مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بخش جمع بندی کلیه نتایج بدست آمده در این تحقیق که به دنبال یافتن «جهت گیری های کلان حاکم برارتقای نقش و جایگاه گروه های مرجع، اسوه­ ها­، الگوهای اسلامی-ایرانی و اخلاق و رفتار اجتماعی ایشان در افق 20 ساله» بودند، نتایج ذیل از این پژوهش بدست آمد:
- رقابت، یادگیری و تعامل فعال و سازنده بین المللی در به کارگیری روش های توسعه نقش و جایگاه اسوه ها، گروه های مرجع، الگوهای اسلامی-ایرانی و اخلاق و رفتار اجتماعی ایشان،
- به کارگیری منابع انسانی متخصص و متعهد در اجرای برنامه های توسعه نقش و جایگاه اسوه ها، گروه های مرجع، الگوهای اسلامی، اخلاق و رفتار اجتماعی ایشان،
- محور قرار دادن منابع دینی و مذهبی و سبک زندگی ائمه ی اطهار برای ارتقای نقش و جایگاه اسوه ها، گروه های مرجع، الگوهای اسلامی و اخلاق و رفتار اجتماعی ایشان،
- توجه به آموزش­ های پایه ای و ایجاد الگوی رفتاری پایدار(براساس تمرکز بر ایجاد تغییرات رفتاری اختیاری نه اجباری) در سطوح مختلف سنی بمنظور نهادینه شدن و درونی کردن مفاهیم سبک زندگی اسلامی-ایرانی و شکل گیری اسوه ها، گروه های مرجع و الگوهای اسلامی،
- ایجاد نگرش بنیادین در جامعه در خصوص ضرورت توجه جدی به تربیت افراد بر اساس سبک زندگی اسلامی-ایرانی در خانواده های ایرانی،
- ایجاد نظام الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و گفتمان سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی در نهادهای تعلیم و تربیتی کشور،
- ایجاد نظام علمی، هنری و ورزشی اسلامی-ایرانی مبتنی بر تعالیم دینی.
این پژوهش همین طور موارد ذیل را نیز بعنوان پنج عامل کلیدی برای ارتقای جایگاه اسوه ها، گروه های مرجع و الگوهای اسلامی-ایرانی یاد شده قرار داده است:
- ایجاد مرکز مدیریتی واحد بمنظور ارتقای جایگاه اسوه ها، گروه های مرجع و الگوهای اسلامی- ایرانی،
- ایجاد زیرمجموعه های در رابطه با مرکز مدیریت واحد درسازمان ها و نهادهای دولتی،
- نهادینه سازی و عملیاتی کردن مفاهیم اصلی سبک زندگی اسلامی-ایرانی در همه جنبه های زندگی اسوه ها، گروه های مرجع و الگوهای اسلامی-ایرانی به دور از شعارزدگی،
- توجه به نهاد خانواده بعنوان کانون اصلی شکل گیری سبک زندگی اسوه ها، گروه های مرجع و الگوهای اسلامی – ایرانی،
- توجه به تأثیرگذاری رسانه های واقعی و مجازی در سبک زندگی اسوه ها، گروه های مرجع و الگوهای اسلامی- ایرانی.
منبع:

1399/07/19
20:37:19
5.0 /5
715
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
آجاک : آینده پژوهی