آجاک - acak آینده پژوهی
مروری بر یافته های یك پژوهش؛

چه نماییم تا نوجوانان به سمت خودكشی نروند؟

چه نماییم تا نوجوانان به سمت خودكشی نروند؟

آجاك: خودكشی، پدیده بسیار غم انگیزی است كه متأسفانه با همه بدی هایش، هر از گاهی در جوامع اتفاق می افتد و خانواده ها را گاه تا فروپاشی كامل پیش می برد. پژوهشگران كشور برای جلوگیری از این پدیده با تمركز روی نوجوانان، راهكارهایی قابل توجهی عرضه كرده اند.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، پدیده خودکشی در افراد بخصوص در نوجوانان، امروزه بعنوان یـک مشکل مهـم بهداشت جهانی مطرح است. از دهه ۱۹۶۰ بـه بعـد با افزایش سریع روند مبادرت به خودکشی در نوجوانان، محققان درصدد طراحی مطالعـات و بررسی های جدید و جدی برآمده اند. بررسی ها نشان می دهند نوجـوانی می تواند دوره ای بحرانی برای شروع رفتارهای آسیب به خود به حساب آیـد. به صورتی که امـروزه پدیده خودکشی در نوجوانان، پس از تصادفات، دومین علت مرگ ومیر در این گروه سنی به حساب می آید.

به بیان متخصصان، رونـد مـوارد خودکشـی در بعضی از استان های ایران نشان داده است از سـال ۱۹۹۰ بـه بعـد آمـار خودکشی در بین نوجوانان در حال افزایش بوده اسـت و طی سال های اخیر، نگرانی نسبت به افزایش تعداد چنین موارد بازهم افزایش یافته است. این پدیده می تواند نتـایج متفـاوتی نظیر نـاتوانی و معلولیـت، افـزایش هزینـه درمـان در ایـن افـراد و همینطور بـر جـای گذاشـتن فرزنـدان بی سرپرست را در سطح جامعه به همراه داشته باشد کـه خود منجر به افزایش بزهکاری در آنان می شود. از این رو، پیداکردن درک عمیـق از ایـن پدیـده جهـت ارائـه راهکارهـای پیشگیرانه و کنترلی ضروری اسـت.

در این راستا، دو نفر از محققان دانشکده پرستاری دانشکده علوم پزشکی لارستان در این خصوص، مطالعه ای را انجام داده اند که در آن، مبادرت به خودکشی توسط نوجوانان مورد موشکافی واقع شده است.
در این مطالعه کیفی که به روش تحلیل محتوا انجام شده است، برخی از نوجوانان دارای سابقه مبادرت به خودکشی رجوع کننده به مراکز بهزیستی شهرستان لارستان مشارکت داشته اند و از راه مصاحبه های خاص علمی، داده های مورد نیاز محققان را فراهم آورده اند.
بر مبنای یافته های این پژوهش، پنج دسته مختلف از علل شامل برهم خوردن رابطه عاطفی، درگیری با خانواده، فروپاشی ساختار خانواده، مشکلات روانی و استفاده از روش های مقابله ای ناکارآمد بعنوان مهم ترین عوامل شناخته شدند.
در این رابطه، محمد رفیع بذرافشان، محقق دانشکده پرستاری دانشکده علوم پزشکی لارستان و همکارش می گویند: «با توجه به یافته های این مطالعه، بایستی با تمرکز بر جلوگیری از عوامل خطرساز منجر به اقدام خودکشی در نوجوانان درکنار آموزش نحوه مقابله با تنش و افزایش دسترسی نوجوانان به خدمات تخصصی مشاوره ای و شبکه های اجتماعی مفید، سیستم حمایتی مناسبی را برای این افراد فراهم آورد».
آنها معتقدند: «درواقع، با عنایت به اهمیـت نقـش مهارت های مقابله ای ناکارآمـد، بـرهم خوردن تعادل روانی نوجوانان در هنگام اقدام برای خودکشی و نقش عوامل فردی و خانوادگی بر مبادرت به خودکشـی نوجوانـان می توان گفت با انجام درست موارد ذکرشده ذیل، می توان تا حد زیادی از مبادرت به خودکشی در نوجوانان پیشگیری کرد:
- آموزش مهارت حل مساله و روش های کنتـرل تـنش و تخلیه پرخاشگری
- آموزش مهارت های ارتبـاطی و تـرویج دوستی های سالم و بدون مشکلات رایجـی کـه نوجوانـان گفته اند ماننـد روابط سالم و کنترل شده بـا دوسـتان غیـر هم جنس
- آمـوزش والدین در زمینه خصوصیت های دوران نوجوانی و عوامـل خطرزای آن، چگونگی رفتار با نوجوانان و نظارت بـر نوجوانـان
- آگاه سازی خانواده ها از نقـش مهـم تنش های محـیط خانواده بـر سلامت نوجوان».
توجه به یافته های این پژوهش که در دوماهنامه پایش، متعلق به پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی انتشار یافته است، می تواند تاثیر مهمی در کنترل این پدیده شوم در کشور ما داشته باشد.
منبع:

1399/03/05
22:39:05
5.0 /5
1986
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۲
آجاک : آینده پژوهی