آجاک - acak آینده پژوهی
در قالب یك پژوهش بررسی شد

تأثیر اینستاگرام بر فیزیك زنان ایرانی

تأثیر اینستاگرام بر فیزیك زنان ایرانی

آجاك: یافته های یك تحقیق نشان می دهد، افزایش استفاده از اینستاگرام با افزایش تمایل و اقدام زنان با كنترل وزن همراه می باشد. علاوه بر آن افزایش استفاده از اینستاگرام با افزایش تمایل به آرایش و هم مصرف لوازم آرایشی همبستگی دارند. این همبستگی بین رفتار اینستاگرامی زنان و تمایلات آنها به عمل های زیبایی هم مشاهده می شود.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، در گسترش فرهنگ بدن و آنچه مدیریت بدن خوانده می شود، رسانه ها نقشی تعیین کننده دارند. تصور افراد از بدن ایده آل اغلب متکی به تصاویر رسانه ای است. محققان در پژوهشی با عنوان "نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان: مطالعه موردی زنان منطقه یک و ۲۰ تهران" این مورد را بررسی نموده اند.
نویسندگان این مقاله می گویند: «مقاله حاضر درصدد است تا نخست به بررسی وضعیت مدیریت بدن زنان در ایران بپردازد و سپس با عنایت به تغییرات گسترده در الگوی مصرف رسانه ای و ظهور رسانه های اجتماعی ارتباط میان نحوه استفاده از این شبکه ها و مدیریت بدن زنان را مورد توجه قرار دهد. در بین شبکه های اجتماعی، اینستاگرام مورد مناسب تری جهت بررسی است چونکه این شبکه ویترینی از تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران است.»
برپایه آن چه در این مقاله آمده، در این تحقیق، متغیرهای مستقل اصلی عبارتند از: مقدار مصرف و نحوه مصرف اینستاگرام و متغیرهای مستقل فرعی همان متغیرهای جمعیت شناختی معمول هستند که عبارتند از سن، جنس، شغل، تحصیلات و البته منطقه مسکونی محل زندگی. متغیر وابسته این تحقیق، مدیریت بدن است که برای عملیاتی کردن از این تعریف استفاده شده است: انجام مدیریت بدن به معنای نظارت و دستکاری مستمر خصوصیت های ظاهری و مرئی بدن است. این مفهوم به کمک معرف های کنترل وزن، دستکاری پزشکی و میزان اهمیت دادن به مراقبت های بهداشتی و آرایشی، به یک شاخص تجمعی تبدیل گشته است که متغیر است با سه درجه نظارت سطح پایین، متوسط و بالا.
« این پژوهش از نوع توصیفی و با استفاده از روش پیمایش انجام شده است و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده اند. جامعه آماری شامل دختران و زنان ۱۵ تا ۵۵ ساله مناطق ۱ و ۲۰ تهران است. انتخاب این طبقه سنی با عنایت به تغییراتی است که در فرهنگ و سبک زندگی جامعه بوجود آمده است؛ بدین مفهوم که دختران جوان تر و هم میان سال ها بیشتر به مدیریت بدن خود توجه دارند.»
نویسندگان این مقاله می گویند: «برای انتخاب مناطق مورد بررسی، ابتدا مناطق ۲۲ گانه تهران با عنایت به برخورداری اقتصادی طبقه بندی شدند و سپس به صورت هدفمند منطقه یک از میان مناطق برخوردار و منطقه ۲۰ از میان مناطق کمتر برخوردار انتخاب شدند. این دو منطقه از نظر اقتصادی فرهنگی و مذهبی تفاوت محسوسی با هم دارند.»
بر مبنای داده های این مقاله، حجم نمونه این پژوهش را ۴۰۰ نفر از زنان و دختران رده سنی ۱۵ تا ۵۵ ساله مناطق ۱ و ۲۰ تهران می سازند. میانگین سنی زنان مورد بررسی در این تحقیق، نزدیک به ۳۱ سال و میانه آنها ۲۹ سال است. ۴۷ درصد پاسخگویان مجرد و ۴۶.۵ درصد آنها متاهل بودند. ۴.۳ درصد پاسخگویان مطلقه و ۲.۳ درصد پاسخ دهندگان همسرشان فوت شده بود. ۳۰.۵ درصد دیپلم و زیر دیپلم، ۱۰.۸ درصد فوق دیپلم، ۳۷.۳ درصد لیسانس، ۱۹.۵ درصد فوق لیسانس و دو درصد مدرک دکتری و بالاتر داشتند.
طبق یافته های این تحقیق، ۶۰ درصد پاسخگویان با استفاده از رژیم غذایی و تقریباً به همین میزان با استفاده از ورزش و بدنسازی برای کنترل وزن خود اقدام می کنند. همینطور ۲۰ درصد افراد با استفاده از داروهای مختلف وزن خویش را کنترل می کنند ازاین رو بیشتر افراد با رژیم غذایی و ورزش، وزن بدن خویش را کنترل می کنند. نتایج این تحقیق نشان داده است بیشتر خانم ها تمایل زیاد و خیلی زیادی به استفاده از عطر و ادکلن دارند(۷۱ درصد). بعد از آن، بیشتر آنان ابراز داشتند که تمایل زیاد و خیلی زیادی به استفاده از کرمهای مراقبتی و تقویت کننده پوست دارند(۶۳ درصد) حدود ۵۷ درصد زنان به میزان کم یا متوسط تمایل به آرایش سر و صورت دارند(احتمالا فقط در مهمانی ها) و فقط ۲۸ درصد اظهار کرده اند که تمایلشان به آرایش صورت زیاد یا خیلی زیاد است.
۵۲ درصد زنان گفته اند که تمایل کم یا متوسطی به آرایش موی سر خود دارند. در مورد ناخن هم ۴۰ درصد اصلا علاقه ای به آرایش های ناخن ندارند همینطور حدود ۷۸ درصد زنان اصلا علاقه ای به استفاده از لنز های رنگی چشم ندارند. برخی دیگر از این یافته ها به مصرف لوازم آرایشی-بهداشتی اختصاص دارد. طبق داده ها، حدود ۹۰ درصد زنان مورد بررسی از عطر و ادکلن استفاده می نمایند. بعد از آن به ترتیب ۶۰ درصد به آرایش صورت، ۳۷ درصد به آرایش موی سر، ۳۲ درصد به آرایش ناخن، ۲۰ درصد به استفاده از کرم های مراقبتی و کمتر از همه، ۹ درصد به استفاده از لنزهای رنگی چشم می پردازند.
طبق داده های این تحقیق، حدود ۵۰ درصد زنان به تتو، برنزه کردن و لیفتینگ و تزریق بوتاکس و لمینت و کامپوزیت تمایل دارند و این خود نشان دهنده تمایلات نوین و مدرن افراد در مدیریت بدن است. از طرفی ۸۰ درصد از آنان گفتند که اصلاً تمایلی برای عمل جراحی شکم ندارند همینطور ۷۵ درصد هم اصلاً علاقه ای به عمل جراحی فک و صورت و چشم ندارند و ۶۰ درصد هم ابراز کردند که هیچ علاقه ای به عمل جراحی زیبایی بینی ندارند.
در این مقاله آمده است: « بیشترین عمل های زیبایی انجام شده توسط زنان مورد بررسی به ترتیب مربوط هستند به تاتو و برنزه کردن(۲۹ درصد) جراحی بینی(۱۹ درصد) و لیفتینگ(۱۶ درصد). از طرفی فقط ۳ درصد زنان جراحی شکم را انجام داده اند.»
یافته های این تحقیق نشان داده است ۷۵ درصد از زنان مورد بررسی از شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده می نمایند و فقط یک چهارم آنها از این شبکه اجتماعی استفاده نمی کنند. در میان استفاده کنندگان از اینستاگرام تعداد قابل توجهی از زنان(۳۸درصد) بین نیم تا دو ساعت در روز از این شبکه اجتماعی استفاده می نمایند. از طرفی حدود ۱۹ درصد بیشتر از سه ساعت در روز و از سوی دیگر ۱۸ درصد زنان کمتر از نیم ساعت از اینستاگرام استفاده می نمایند. میانگین استفاده زنان از اینستاگرام دو ساعت در روز است.
نویسندگان این مقاله می گویند: « تمایل زنان به آرایش در دو منطقه مورد بررسی تفاوت مفهوم داری با یکدیگر ندارند. بین زنان ساکن در مناطق شمال و جنوب تهران از نظر تمایل به کنترل وزن رابطه معناداری وجود ندارد و حدودا زنان از این نظر مشابه هستند. علاوه بر آن، می توان اظهار داشت که زنان ساکن در مناطق مختلف از نظر تمایل به زیبایی تفاوت مفهوم داری ندارند و شبیه هم هستند. بین میزان استفاده از اینستاگرام با منطقه محل سکونت زنان هم رابطه معناداری وجود ندارد.»
یافته های این مطالعه نشان می دهد، افزایش استفاده از اینستاگرام با افزایش تمایل و اقدام زنان با کنترل وزن همراه می باشد. علاوه بر آن، افزایش استفاده از اینستاگرام با افزایش تمایل به آرایش و هم مصرف لوازم آرایشی همبستگی دارند. این همبستگی بین رفتار اینستاگرامی زنان و تمایلات آنها به عمل های زیبایی هم مشاهده می شود. یعنی خانمهایی که بیشتر از اینستاگرام استفاده می نمایند عمل های زیبایی بیشتری انجام داده اند. ابعاد دیگر نتایج تحقیق مبین آن است که با افزایش دنبال کردن صفحات سلبریتی ها در اینستاگرام، میزان اقدامات زنان برای کنترل وزن هم افزایش یافته است. به صورت کلی نتایج تحقیق نشان داد که در ابعاد مختلف، مصرف اینستاگرام با مدیریت بدن و مولفه های آن رابطه مستقیم و مثبتی دارد.
این مقاله علمی پژوهشی توسط سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی، استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، سید نورالدین رضوی زاده، استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و محدثه شیخی، کارشناس ارشد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی نوشته شده و در بیستمین شماره ی دوره پنجم نشریه مطالعات رسانه های نوین انتشار یافته است.
منبع:

1399/02/11
11:10:32
5.0 /5
2570
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۴
آجاک : آینده پژوهی