آجاک - acak آینده پژوهی
وضعیت ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱؛

۵ و نیم قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو

۵ و نیم قرارداد برای ۱۰۰ دانشجو

آجاک: آجاک: در سال 1401 به ازای هر 100 دانشجو تعداد 5.5 قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها وجود داشته و مبلغ جذب شده از قراردادها یک هزار و 100 میلیارد تومان بوده است.به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، یکی از وظایف مهم نسل جدید دانشگاه ها پاسخگویی به نیازهای جامعه است. در نسل چهارم دانشگاه ها، انتظار می رود که دانشگاهیان و عالمان تاثیر اجتماعی داشته باشند و بتوانند در راه حل مشکلات جامعه قدم بردارند.

در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰ هزار و ۸۳۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا در دانشگاه ها و مراکز آموزشی وجود داشته است. همین طور در این سال تعداد دو هزار و ۸۳۷ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، خاتمه یافته است. بررسی تعداد قراردادهای درحال اجرای دانشگاه ها و مراکز آموزشی در سالهای مختلف نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ تعداد این قراردادها نسبت به سالهای قبل رشد قابل توجهی داشته است.در کنار رشد قابل توجه قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱، نسبت تعداد قراردادهای جاری در سال قبل به ازای هر ۱۰۰ دانشجوی تحصیلات تکمیلی نیز بالا رفته است. ولی با این وجود، بنظر می رسد تعداد ۵.۵ قرارداد ارتباط با جامعه و صنعت برای ۱۰۰ دانشجو، آمار قابل توجهی نباشد و بهتر است این آمار بیش از پیش افزایش یابد.همچنین مبلغ قراردادهای درحال اجرا در سال ۱۴۰۱، چهار هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد رشد داشته است. مبلغ قراردادهای خاتمه یافته ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ نیز یک هزار و ۱۰۰ میلیارد میلیارد تومان بوده است.نسبت مجموع مبلغ قراردادهای درحال اجرا به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی پذیرفته شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که این نسبت در سال قبل کاهش داشته است و بنظر می رسد در صورت تغییر نظام پذیرش دانشجو متناسب با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت، این شاخص در سال های آتی رشد پیدا کند.در سال ۱۴۰۱، تعداد ۶ هزار و ۳۴۳ نفر در دانشگاه ها مجری قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا بوده اند. تعداد مجریان قراردادهای درحال اجرای ارتباط با جامعه و صنعت در سالهای اخیر، نسبت به سالهای قبل رشد خوبی داشته است. ولی باتوجه به تعداد هیات علمی دانشگاه ها، باید کوشش های بیشتری دراین زمینه صورت گیرد و اعضای هیات علمی بیشتری بصورت مستقیم در اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مشارکت داشته باشند.در سال ۱۴۰۱ به ازای هر مجری قرارداد ارتباط با دانشگاه و صنعت در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، ۱.۷ قرارداد واگذار شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ (۱.۶۴ قرارداد به هر مجری) افزایش قابل توجهی نداشته است.در سال ۱۴۰۱ نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا به تعداد اعضای هیئت علمی، ۰.۵ بوده است و یعنی به ازای هر دو عضو هیئت علمی، یک قرارداد با جامعه و صنعت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وجود دارد.بررسی تعداد پایان نامه های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که از جانب صنایع و دستگاه های اجرائی حمایت مالی شده اند، نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱، ۷۱۷ پایان نامه حمایت شده اند. باتوجه به تعداد بسیار زیاد دانشجویان تحصیلات تکمیلی، این مساله باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور بطور مناسب تر مورد حمایت قرار گیرند.آمارهای ارائه شده از طرف دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم حاکی از این است که در سال گذشته، ۱.۷۸ درصد از کل پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، از جانب صنایع و دستگاه های اجرائی حمایت مالی شده اند.همچنین بررسی ها نشان میدهد که در سال ۱۴۰۱ تعداد پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در رابطه با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در مقایسه با سال قبل اندکی کاهش داشته است.آمارها نشان میدهد که در سال قبل کم تر از سه درصد از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها، با قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مرتبط بوده اند و این میزان ناکافی است.وضعیت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در رابطه با جامعه و صنعت

بررسی وضعیت قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها نشان میدهد که دانشگاه های تهران، شیراز و صنعتی شریف در سال ۱۴۰۱ بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا را داشته اند. همین طور بیشترین تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت خاتمه یافته نیز مربوط به دانشگاه های صنعتی شریف، ارومیه و علم و صنعت بوده است.

بیشترین مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت درحال اجرا در سال ۱۴۰۱ مربوط به دانشگاه های علم و صنعت، صنعتی شریف و تربیت مدرس بوده است.


همین طور دانشگاه های صنعتی شریف، تربیت مدرس و علم و صنعت بیشترین مبلغ جذب شده بوسیله قراردادهای ارتباط با صنعت را داشته اند.بر اساس آمار اعلام شده از طرف دفتر ارتباط با جامعه و صنعت؛ تعداد کل قراردادها و گرنت های بین المللی جذب شده توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در سال ۱۴۰۱، برابر با ۳۱۳ مورد بوده و دانشگاه های اراک، صنعتی اصفهان و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بیشترین تعداد این قراردادها را داشته اند.بررسی ها نشان میدهد که بیشترین قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت مربوط به دانشگاه های صنعتی است و دانشگاه های جامع سهم کم تری از این قراردادها داشته اند.

به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، با وجود بهبود اندک برخی فاکتورهای ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، هنوز شرایط با وضعیت ایده آل فاصله بسیاری دارد. تعداد و مبلغ این قراردادها به نسبت تعداد دانشجو و تعداد اعضای هیئت علمی، مناسب نمی باشد و هنوز از پتانسیل دانشگاه ها برای پاسخگویی به نیازهای جامعه استفاده نشده است.

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم؛ لازم است که برای افزایش ارتباط با جامعه و صنعت اقدامات زیر در سطح دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی به اجرا گذاشته شود:

- ساماندهی مناسب روال بررسی، تصویب و اجرای قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ؛

- تدوین و اجرای روش های مناسب حمایتی و پشتیبانی از مجریان قراردادها ؛

- پایش و کنترل کمی و کیفی و زمان بندی قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت ؛

- توسعه همکاری ها با دستگاه های اجرائی و به اجرا گذاشتن برنامه های بلندمدت و کلان تحقیقاتی؛

- تشویق و تشویق ایجاد هسته های پژوهش و فناوری توسط اعضای هیأت علمی برای بهبود کارهای تیمی و اجرای پروژه های بزرگ ؛

- لحاظ کردن امتیازات ویژه برای کارهای اعضای هیئت علمی که به رفع مشکلات صنعتی و اقتصادی کشور کمک می کنند.
1402/01/01
20:31:32
0.0 /5
606
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۳