آجاک - acak آینده پژوهی
مروری بر نتایج یك پژوهش؛

شادكامی دانشجویان چگونه محقق می شود؟

شادكامی دانشجویان چگونه محقق می شود؟

به گزارش آجاك حال و روز دانشجویان، بعنوان یكی از مؤثرترین اقشار جامعه، نقش مهمی در تعادل روانی جامعه دارد و رسیدگی به آنها برای بهبود وضعیت روانی شان، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. محققان كشور در این راستا، راهكارهایی برای بهبود شادكامی این آینده سازان پیشنهاد داده اند.


به گزارش آجاك به نقل از ایسنا، دانشــجویان تعداد قابل توجهی از افراد جامعه را در بر می گیرند كه مســائل دانشــگاهی مربوط به آنان، گاه گاهی به صورت حاد درآمده و جنبه های مختلف زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهند. شــادكامی یكی از مفاهیم و مؤلفه های اساســی زندگی افراد مختلف ازجمله دانشــجویان اســت. شادكامی را هیجان مثبت، رضایت از زندگی و نبود هیجان های منفی ازجمله افسردگی و اضطراب تعریف می كنند.
افراد شاد خویش را بعنوان دارندگان خصوصیت های مثبت می دانند كه سبب می شود بر وقایع زندگی شان كنترل داشته باشند. برخی مطالعات گزارش كرده اند كه افراد با شــادكامی بالا انرژی روانی بیشتری دارند و حتی احتمال بیشتری دارد كه اعمال فداكارانه انجام دهند.
به بیان محققان، شادكامی بعنوان یك عاطفه مثبت می تواند روابط بین فردی را تسهیل كرده و ایثار و نوع دوستی و مهارت های گفتگو را ارتقا دهد و نتایج مثبت گسترده ای بر شناخت، سطح فعالیت اجتماعی و سلامتی داشته باشد. شادكامی كه به شكلی تفكر منجر می شود تا افراد مشكلات را با خلاقیت و نوآوری حل كنند، از مؤلفه های زیادی تاثیر می پذیرد كه یكی از این مؤلفه ها خوشبینی اســت. خوشبینی بعنوان جزئی از روانشناســی مثبت نگر، مفهوم فراگیر و گسترده ای دارد. خوشبینی، به معنای داشــتن انتظارات مثبت برای نتایج و پیامدهاســت. نقطه مقابل خوشبینی، بدبینی اســت كه به معنای تاكید بر فاجعه آمیزترین علت هر شكســت است.
این موضوع، دستاویز محققانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت قرار گرفته تا در مورد آن پژوهشی انجام دهند.
در این پژوهش توصیفی، ۱۵۰ نفر از دانشجویان مقطع كارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در شاخه های مختلف علوم انسانی، علوم پایه، كشاورزی و فنی و مهندسی مشاركت داشتند و با استفاده از مقیاس ها و پرسش نامه های علمی خاص، داده های مورد نیاز پژوهشگران را فراهم آوردند.
یافته های این پژوهش نشان داده است كه خوش بین بودن، معنادار بودن زندگی و راهبرد مقابله سازگارانه با مشكلات و مسائل مختلف، سطح شادكامی دانشجویان را تحت تاثیر داده و بهبود می بخشد.
در این رابطه، طاهره حمزه پور حقیقی، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان و همكارش در این تحقیق می گویند: «خوش بین ها معمولاً جبرگرایی، ســرزنش و فرار را كمتر به كار می برند. این افراد بر جنبه های منفی موقعیت متمركز نمی شوند و از بهزیســتی روان شناختی بالایی هم برخوردار می باشند. از دیدگاه زیست شناسی، خوشبینی با خنثی كردن مكانیسم مقابله با استرس، افزایش دادن پاسخ های التهابی و بالابردن تعداد سلول های T یاریگر و همینطور بالابردن تعداد سلول های كشنده طبیعی، سلامت افراد را بهبود می بخشند».
به قول این محققان كه نتایج تحقیق خویش را در فصل نامه «مددكاری اجتماعی» منتشر نموده اند، «خوش بینی رابطه مثبت و مفهوم داری با وضعیت ســلامت جسمی، اجتماعی، شخصی و رابطه منفی مفهوم داری با نشانه های بدنی، اضطراب، اختلال در عملكرد اجتماعی و افسردگی دارد. رفتارها، شــیوه نگرش، سبك زندگی و عوامل شخصیتی، همگی بر ســلامتی انسان تاثیر می گذارند. درواقع، امید به آینده و خوشبینی افراد نســبت به جهان و نتایج مختلف آن، به بهداشــت روانی و به تبع آن به ســلامت جسمانی و به طوركلی سلامت عمومی مردم بخصوص جوانان كمك قابل ملاحظه ای می كند».
مجریان این مطالعه پژوهشی، با عنایت به یافته های خود، پیشنهاد داده اند، «مسئولین امر بایستی مثبت نگری و خصوصیت هایی چون خوشبینی، هدف داشتن، داشتن زندگی معنادار و راهبردهای مقبل های كارآمد را در جهت افزایش شادكامی دانشجویان، از راه آموزش و ارتقای دانش، به كار گرفته و برنامه های آموزشی در این حوزه را در دانشگاه ها مورد توجه قرار دهند».1399/01/14
21:17:18
5.0 /5
2514
تگها: آینده , پژوهش
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۲
آجاک : آینده پژوهی