آجاک - acak آینده پژوهی

برترین های پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۴۰۱

برترین های پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۴۰۱

آجاک: به گزارش آجاک، فرایند ارزیابی و انتخاب پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران بر مبنای مستندات استخراج شده از سامانه های علم سنجی، فعالیتهای پژوهشی و فناورانه انجام شد که در نهایت برگزیدگان محورهای مختلف در سال ۱۴۰۱ معرفی گشتند.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهت نیازهای جامعه زیر پوشش است که بضاعت علمی دانشگاه در انجام پروژهای ملی با رویکرد جامعه محور را نشان می دهد؛ در این خصوص جشنواره پژوهش و فناوری فرصتی برای پاسداشت تلاشهای اندیشمندان و محققان در این حوزه است.
به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، فرایند ارزیابی و انتخاب پژوهشگران بر مبنای مستندات استخراج شده از سامانه های علم سنجی، فعالیتهای پژوهشی و فناورانه است و در نهایت برگزیدگان محورهای مختلف در سال ۱۴۰۱ عرضه شدند.
-در بخش عضو هیئت علمی پژوهشگر برگزیده سال ۱۴۰۱:
* در محور مقاله برگزیده سال با بیشترین استناد معتبر بر مبنای معیار انتخاب مقاله انتشار یافته در مجلات Q1 در سال ۲۰۲۱ که نویسنده اول یا مسئول وابستگی دانشگاه علوم پزشکی ایران را داشته و در اسکوپوس بیشترین استناد را دریافت کرده است، مهرداد افتخار بعنوان نویسنده اول و دکتر هادی رنجبر؛ نویسنده مسئول از مرکز تحقیقات بهداشت روان با تعداد استناد ۱۰۶ عرضه شدند.
* در محور عضو هیئت علمی پژوهشگر برگزیده دارای بیشترین مقاله در مجلات Q1 با معیار انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه بر مبنای داده های علم سنجی وزارت بهداشت در سال ۲۰۲۱ دارای بیشترین مقاله در مجلات Q1 با عنوان نویسنده اول یا مسئول بودند، دکتر محمد کرمان ساروی با ۱۴ مقاله در جایگاه نویسنده اول و دکتر فرزاد شیدفر با ۱۲ مقاله در جایگاه نویسنده مسئول عرضه شدند.
* در محورعضو هیئت علمی جوان دارای بیشترین مقاله در مجلات Q1 بر مبنای معیار انتخاب عضو هیئت علمی ۳۵ سال و کمتر، دکتر ندا رحیمیان با ۸ مقاله در جایگاه نویسنده اول/ مسئول از مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم انتخاب گردید.
همینطور در محور عضو هیئت علمی با H-index <۱۵ تعداد ۲۷ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران حائز این معیار انتخاب شدند.
-در بخش دانشجوی برگزیده سال:
*در محور دانشجوی پژوهشگر برگزیده سال ۱۴۰۱ با معیار انتخاب دانشجویی که بیشترین تعداد مقالات در اسکوپوس را با ذکر وابستگی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۲۰۲۰ منتشر نموده است؛ در مقطع دکترا: دکتر سمیه فتاحی- عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت با ۱۲ مقاله و یک کتاب، مجتبی یگانه و محمود یوسفی- دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط با ۱۰ مقاله و در مقطع کارشناسی ارشد، زهره کاظمی لیف شاگرد- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد بهداشت محیط با ۶ مقاله و در مقطع کارشناسی، نگار حاجی نسب- عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی با ۲ مقاله و یک کتاب منتخب شدند.
*در محور دانشجوی برتر پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه بر مبنای معیار انتخاب دانشجویی که بیشترین تعداد مقالات در اسکوپوس را با ذکر وابستگی کمیته پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۲۰۲۰ منتشر نموده است، دکتر سمیه فتاحی- فارغ التحصیل دکتری تخصصی تغذیه دانشکده بهداشت با ۱۲ مقاله انتخاب|شد.
*در محور برگزیدگان کنگره ملی/ بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور؛ محمود یوسفی- دانشجوی برگزیده کشوری در نخستین جشنواره پژوهش و فناوری کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی و دکتر میلاد دودانگه- فارغ التحصیل پزشکی و سخنران برتر پنل باروری و ناباروری در ۲۳ کنگره ملی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور عرضه شدند.
-در بخش مرکز تحقیقات برگزیده سال ۱۴۰۱:
*رتبه های برتر گروه بالینی در دانشگاه با معیار انتخاب مرکز تحقیقاتی که بیشترین امتیاز پژوهشی را در سال ۱۴۰۰ داشته اند، به مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی و مرکز تحقیقات بیماری های کبد و گوارش تعلق گرفت و مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی و مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط رتبه های برتر گروه بیومدیکال را کسب کردند.
همینطور مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت و مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت حائز رتبه های برتر گروه ارتقاء سلامت شدند.
*مرکز تحقیقات قاعده جمجمه و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری، بر مبنای معیار انتخاب مرکز تحقیقاتی که بیشترین رشد امتیاز پژوهشی را درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ داشته، رتبه اول بیشترین پیشرفت در گروه بالینی و مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو، رتبه برتر در گروه بیومدیکال و مراکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی و بهداشت روان بوده و این مراکز رتبه های برتر در گروه ارتقاء سلامت را کسب کردند.
-در بخش سامانه های ثبت بیماری ها و داده های سلامت ( رجیستری)برگزیده سال ۱۴۰۱:
*سامانه ثبت داده های بیماران چاق وابسته به مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی، طبق معیار انتخاب کسب بیشترین امتیاز در فرم های پایش و ارزشیابی وزارتی سال ۱۴۰۰، انتخاب|شد.
-در بخش طرح بین المللی برگزیده سال ۱۴۰۱:
*دکتر سعید محمودیان از مرکز تحقیقات حواس پنجگانه با معیار انتخاب جذب گرنت پژوهشی ثبت شده از منابع بین المللی ارائه شد.
-در بخش طرح ارتباط با صنعت برگزیده سال ۱۴۰۱:
*مطابق با معیار انتخاب جذب بالاترین مبلغ گرنت پژوهشی از منابع داخلی در سال ۱۴۰۰، دکتر بیتا مهروی از دانشکده تکنولوژی های جدید پزشکی و دکتر مسعود مطلبی قاین از دانشکده بهداشت برگزیده شدند.
-در بخش واحد فناور برگزیده سال ۱۴۰۱:
*در محور شرکت دانش بنیان تولیدی طرف قرارداد دانشگاه بر مبنای معیار انتخاب بیشترین میزان ورود به بازار و فروش اولیه محصول در سال ۱۴۰۰، شرکت فناور با مدیریت دکتر محمد رضا مراتی منتخب شد.
*در محور واحدهای فناور طرف قرارداد با دانشگاه با معیار انتخاب بیشترین رشد و توسعه محصول در سال ۱۴۰۰، شرکت فناور با مدیریت دکتر علی اصغر مبارک ارائه شد.
*در محور شرکت فناور طرف قرارداد با دانشگاه، بر مبنای معیار انتخاب بیشترین محصول تجاری سازی شده در سال ۱۴۰۰، شرکت فناور با مدیریت دکتر بیتا مهروی انتخاب|شد.
-در بخش اختراعات برگزیده سال ۱۴۰۱:
*درمحور پتنت داخلی یا خارجی ثبت شده با نام دانشگاه و تجاری سازی شده، طبق معیار انتخاب ثبت در سال ۱۴۰۰، دکتر محمد پزشکی مدرس از مرکز تحقیقات سوختگی انتخاب گردید.
-در بخش مجلات برگزیده سال ۱۴۰۱:
*بر اساس معیار انتخاب نمایه شدن در پایگاه های بین المللی معتبر یا ارتقاء چارک در پایگاه اسکوپوس، دکتر رفیعی و دکتر حمید رضا برادران برگزیده شدند.
منبع:

1401/10/17
10:48:02
0.0 /5
395
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۵
لینک دوستان آجاك
آجاک : آینده پژوهی