آجاک - acak آینده پژوهی
زلفی گل تشریح كرد؛

اولویت ها و رویکرد های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اولویت ها و رویکرد های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آجاک: خراسان رضوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 5 اولویت آموزشی این وزارتخانه را تشریح نمود.


محمدعلی زلفی گل در اختتامیه پنجاه و هشتمین نشست معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور که امروز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، ضمن اشاره به قرار دادن ۵ اولویت آموزشی در دوره وزارت خود اظهار نمود: در این دوره ۵ اولویت برای آموزش قرار دادیم. اولویت اول مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری است. این که چه نماییم تا دانشگاه ها، دانشکده ها و اساتید ما علمی باشند و از پژوهشگران ما بعنوان مرجع بین المللی استفاده شده و دانشجویان و اساتید خارجی به منظور تحصیل و تحقیق به کشور ما مراجعه کنند.
وی اضافه کرد: هم اکنون ۳۵ درصد از تولیدات علمی کشور با مشارکت بین المللی صورت می گیرد. همین طور در سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۶ هزار سند علمی بین المللی در اسکوپوس منتشره شده که ۳۵ درصد از این تعداد با مشارکت بین المللی بوده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره بر اولویت های دیگر اظهار داشت: اولویت دوم آموزش، پژوهش و برون داد هدفمند و اولویت سوم نیز نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری است. نوآوری فرهنگی یعنی ما رویش، پالایش و پیرایش فرهنگی خصوصاً فرهنگ دانشگاهی را انجام دهیم، بگونه ای که میزان بهره وری در سیستم آموزشی و پژوهشی کشور افزایش پیدا کند. ضمن این که علم و فناوری نوین همراه با خود فرهنگ جدیدی به وجود خواهد آورد. همین طور فناوری ها و نوآوری های جدید نشان دهنده تغییر اقلیم فرهنگی است.
زلفی گل تصریح کرد: اولویت چهارم شاگرد، فن آور و نوآور پروری است. این که چه نماییم تا اساتید و دانشگاه های ما نسل عالم تر، داناتر، با اخلاق تر و باتقواتر از خودشان را تربیت و تحویل جامعه دهند. آخرین اولویت نیز تولید خدمت، ثروت و سرمایه از دانش است؛ همانطور که خیلی از رشته های علوم انسانی خدمت جدیدی را به جامعه ارائه می کنند. منظور از ثروت نیز تنها مادیات نیست و سرمایه انسانی بزرگترین دستاورد دانشگاه های ما است.
وی خاطرنشان کرد: شیوه عملکرد در حوزه آموزشی و پژوهشی اختلاف جدی دارد. در حوزه پژوهشی باید ترغیبی، تشویقی و حمایتی و در حوزه آموزشی طبق قوانین و مقررات عمل کرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن اشاره به موضوع اقلیم آموزشی اظهار داشت: اقلیم آموزشی شامل سه رکن اساسی یاددهنده یا استاد، یادگیرنده یا دانشجو و محتوای درسی است. اگر می خواهیم تحولی به معنای واقعی کلمه ایجاد نماییم باید به هر سه این رکن ها توجه داشته باشیم. برنامه ریزی ما برای رکن اول یعنی یاددهنده این است که برای اساتید تازه استخدام شده شرایطی ایجاد شود که دوره آموزش منش استادی را دیده باشند، برای اینکه استاد بودن یک تخصص است.

زلفی گل تصریح کرد: نخبگان ما ابتدا دانشگاه و سپس استاد خودرا انتخاب می کنند. اما اگر بتوانیم بوسیله سازمان سنجش شرایطی را برای دانشجویانی با رتبه بالا فراهم نماییم تا قدرت انتخاب اساتید خودرا داشته باشند، عدالت آموزشی برقرار خواهد شد.

وزیر علوم افزود: اگر مقرر است اقلیم آموزشی تغییر کند باید مطابق سیاست های خودمان باشد و آنرا برمبنای اسناد بالادستی تنظیم نماییم.

وی اضافه کرد: آیا زندگی مطلوب یک مسلمان با غیر مسلمان فرق دارد یا ندارد؟ شاخصهای زندگی یک مسلمان چیست تا آنرا در بحث آموزش بگنجانیم. آیا مقرر است نسلی پاسخگو تحویل بدهیم یا خیر؟ اگر مقرر است نسل پاسخگو داشته باشیم من استاد باید در مقابل تدریس و نمره دهی به دانشجو پاسخگو باشم.

وی اظهار داشت: استادی که نمره اش در سرنوشت دانشجو تاثیر دارد باید اجازه دهد دانشجو بعد از امتحان ورقه خودرا ببیند پس ما باید باور داشته باشیم دانشجو بعد از امتحان حق دارد ورقه خودرا ببیند و این قسمتی از پروسه آموزش است.

وی در مورد ارتقای کار امدی، اشتغال پذیری، خودباوری و هویت مداری بوسیله آموزش بیان نمود: فرهنگ آموزش مادام العمر باید افزایش یابد پس یک استاد باید آموزش مادام العمر و به روز کردن خودش جزو برنامه هایش باشد. توسعه با سفارش نمی گردد. مملکت داری با قانون جلو می رود، پس باید سیستم انگیزشی و سنجشی طراحی شود تا اساتید نیز طرح درس خودرا برمبنای آن سیستم به روز کنند.

وزیر علوم اضافه کرد: بر این اساس نیز ۶۰ پایه آموزشی طراحی کردیم تا اساتید از بدو استخدام تا هنگام بازنشستگی همیشه احساس کند که جا برای پرش بالاتر و ارتقاء وجود دارد.

وی در تشریح آموزش پژوهش محور و پژوهش آموزش محور ابراز کرد: منظور از آموزش پژوهش محور این است که باید در جاهایی از آموزش به دانشجو تکلیف پژوهشی بدهیم تا مفهوم بهتر برایشان جا افتاده و منظور از پژوهش آموزش محور این است که بوسیله پایانه ارشد و رساله دکترا داریم شیوه پژوهش را به دانشجو می آموزیم.

وی اظهار داشت: برخی تصور می کنند رساله ارشد و رساله دکترا باید اختراع باشد البته این خوب است اما هدف اصلی رساله ها ارشد و رساله دکترا آموزش شیوه تحقیق است.

وزیر علوم اظهار داشت: بحث آموزش در دانشگاه اصل است این را باید به یاد داشته باشیم. تولید علم مهمست اما تولید علمی که آموزش در آن تضعیف شود دانش آموخته را به جایی نخواهد رساند.

وی در مورد چگونگی تحقق عدالت آموزشی ابراز کرد: ما اگر یک استاد نخبه در دانشگاه سیستان بلوچستان داریم اما شرایط سنجش دانشجوی ما طوری است که دسترسی دانشجوی نخبه به آن استاد امکان پذیر نیست در این خصوص باید چاره ای بیاندیشیم.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: اخلاق آموزش و اخلاق در آموزش بسیار اهمیت دارد. تعدادی از مدیران آموزشی به دانشجویانی مشروطی که به هر علت نتوانسته اند درس بخوانند به چشم مجرم نگاه می کنند اخلاق در مدیریت آموزش مهمست باید با محبت با این دانشجویان برخورد شود. دانشجوی شاگرد اول راهش به مدیریت آموزش نمی افتد دانشجویانی با مدیریت آموزشی سروکار دارند که به علت مشکلات نتوانسته اند درس بخوانند پس باید با اخلاق خوش با این دانشجویان رفتار کرد.

وی اظهار داشت: در بحث توسعه آموزش بین رشته ای، فرا رشته ای، جدید و... نیز باید مراقب باشیم تا بعد از فارغ التحصیلی دانشجو جایگاه داشته باشند و پس در این خصوص باید با سازمان امور استخدامی هماهنگی صورت گیرد.

وزیر علوم اظهار نمود: رشد دانشگاهای کم برخوردار و درحال توسعه با کمک دانشگاه های نامدار محقق خواهد شد پس باید کوشش کرد و برنامه طراحی نماییم تا اساتید نامدار و دانشگاههای نامدار در این خصوص همکاری کنند.

وی اضافه کرد: بخش آموزشی سند دانشگاه اسلامی باید مطالعه شود راهبردهای کارشناسی خوبی دارد پس اگر در این دوره اقدامات و راهبردهای دانشگاه اسلامی را مطالعه و اجرائی نماییم دیگر نیاز به هیچ برنامه ای نداریم چونکه سند دانشگاه اسلامی جزو بهترین، کارشناسی ترین و عملیاتی ترین اسنادی است که باید مورد توجه قرار دهیم.

وی ضمن تاکید بر استفاده از شیوه تدریس مجازی در پساکرونا اظهار داشت: این شیوه از تدریس را باید نهادینه کرد. در این خصوص باید قوانین و امتیازاتی برای اساتید در نظر گرفت.

وزیر علوم با اشاره به اینکه دو دیدگاه در آموزش عالی وجود دارد، اضافه کرد: یک دیدگاه این است که دانشگاه فقط باید آموزش و پژوهش انجام دهد اما دیدگاه دوم که من نیز به آن معتقدم این است که خوابگاه و سایر امور دانشجو هم به دانشگاه مرتبط می باشد.

وی اظهار داشت: با تامین امور دانشجو همچون خوابگاه و... علاوه بر ساعات کلاسی می توانیم ساعات دیگر دانشجو را نیز مدیریت نماییم. یادمان باشد که می توانیم در ساعات فوق برنامه یک نیروی تراز انقلاب تحویل دهیم.

وزیرعلوم ضمن اشاره به بحث مهارت افزایی دانشجویان در ساعات فوق برنامه اضافه کرد: باید علاوه بر برگزاری فوق برنامه های آموزشی، سمینارها، برنامه های ورزشی و... آموزش سایر مهارت ها با همکاری دانشگاهای دیگر همچون دانشگاه فنی حرفه ای و علمی کاربردی را در برنامه دانشجویان قرار دهیم.

منبع:

1401/04/18
12:48:11
0.0 /5
400
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۵
آجاک : آینده پژوهی