آجاک - acak آینده پژوهی
پژوهشگران در قالب یك تحقیق بررسی كردند

تأثیر فضای مدارس دولتی و غیرانتفاعی در كیفیت عملكرد دانش آموزان

تأثیر فضای مدارس دولتی و غیرانتفاعی در كیفیت عملكرد دانش آموزان

به گزارش آجاك دستیابی به قله های دانش و فرهنگ و درخشش هر چه بیشتر كشور در زمینه های علمی، ریشه در آموزش و پرورش دارد و تأمین فضاهای آموزشی مناسب و كارا و هماهنگ با نظام آموزشی كشور از مهم ترین لوازم دستیابی به این امر مهم می باشد.


به گزارش آجاك به نقل از ایسنا، آموزش و پرورش زیربنای توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان داده است كه همه این كشورها آموزش و پرورش توانمند و كارآمدی داشته اند. همینطور در هر نظام آموزشی عوامل بسیاری با یكدیگر عمل می كنند تا یادگیری و پیشرفت تحصیلی برای دانش آموزان حاصل شود.
پژوهشی كه در مورد "مقایسه فضای آموزشی مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی شهر كرج" توسط تیم پژوهشگران متشكل از محمدرضا كرامتی (دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران)، جوادپوركریمی (استادیار علوم تربیتی دانشگاه تهران) و فاطمه زالی (كارشناس ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران) انجام شده، آمده است: « میزان نور طبیعی، جهت ورود روشنایی به كلاس، تعداد دانش آموزان كلاس، نوع تخته كلاس، قابل رویت بودن نوشته های روی تخته از تمامی بخش های كلاس، وسایل گرمایشی و سرمایشی، ارتفاع تابلو از سكوی تدریس، نوع چیدمان كلاس و رنگ آمیزی كلاس با عملكرد تحصیلی و یا مولفه های آن رابطه معنادار داشتند.»
در این پژوهش كه با جامعه آماری شامل 104 مدرسه دخترانه و 23192 دانش آموز دختر دوره دوم متوسطه شهر كرج به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب 10 مدرسه و 384 دانش آموز انتخاب شده است، آمده است: « اجزای فضای آموزشی شامل تعداد دانش اموزان كلاس، نوع تخته كلاس، فاصله تخته تا نخستین ردیف، ارتفاع تابلو از سكوی تدریس، نوع چیدمان كلاس، رنگ آمیزی كلاس، میزان نور طبیعی، جهت ورود نور به كلاس، قابل رویت بودن نوشته های روی تخته از تمامی بخش های كلاس، میزان دمای كلاس و مكان هم جوار كلاس مولفه های عملكرد تحصیلی شامل تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان كنترل پیامد و انگیزش، دارای تفاوت معنادار در مدارس دولتی و غیردولتی است.»
محققان می گویند: « پیشرفت های بین المللی عمده ای در مورد اهمیت آموزش و تأثیر آن بر شخصیت دانش آموز و مفاهیم سریع تری از آموزش راجع به ظرفیت اقتصادی و اجتماعی جوامع و ملت ها صورت گرفته است. محیط كالبدی در كنار معلم و كیفیت برنامه آموزشی بعنوان یك عامل مهم در رشد شناختی، اجتماعی و جسمانی دانش آموزان توصیف شده است. همینطور همچون مواردی كه تا كنون در امر راه اندازی مدارس باعث بروز مسائل و مشكلات فراوانی شده، نامشخص بودن ضوابط و معیارهای علمی و فنی برای طراحی ساختمان های آموزشی است.»
یافته ها نشان می دهند: «با توجه به اینكه بیشتر مدارس كشور هم اكنون با كمبود امكانات آموزشی و عدم وجود فضای مناسب جهت اجرای صحیح برنامه های آموزشی و پرورشی مواجه می باشد، حتی در صورت وجود برنامه های آموزشی مناسب ارتقای كیفیت تحصیلی با مشكلاتی روبه رو خواهد بود. بنابر این از راه شناخت وضع موجود می توان در امر برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت تحصیلی دانش آموزان اقدامات قابل توجهی انجام داد كه نتیجه آن می تواند پیشرفت و توسعه ی علمی كشور باشد. معماران و طراحان شهری، امروزه توجه ویژه ای به شناخت روان شناسانه رفتارهای انسان دارند، چونكه این گونه رفتارها با محیط كالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه روان شناسان محیطی را از سایر شاخه های روان شناسی مجزا می سازد، همانا بررسی ارتباط رفتارهای متكی بر روان انسان و محیط كالبدی است.»
همینطور در قسمتی دیگر از نتایج این پژوهش آمده است: « ابعاد و مساحت كلاس و نوع، اندازه و میزان استاندارد بودن میز و نیمكت و میزان نفوذناپذیری دیوار و پنجره های كلاس نسبت به صدا در هیچ یك از مدارس با استاندارد، مطابقت ندارد. رنگ میز و نیمكت، پیشگیری از تابش مستقیم نور، میزان استفاده از نور مصنوعی و محل استقرار درِ كلاس در تمامی مدارس دولتی و غیر دولتی مطابق با استاندارد است. میزان دمای كلاس و میزان قابل رویت بودن نوشته های روی تخته از تمامی بخش های كلاس، در مدارس غیر دولتی غیر استاندارد است.
همینطور عملكرد تحصیلی به تمام درگیری های دانش آموزان در محیط مدرسه اشاره دارد كه دربرگیرنده خود كارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان كنترل پیامد و انگیزش است. تسهیلات فیزیكی مدرسه تاثیری اساسی بر عملكرد دانش آموزان و اثربخشی كار معلمان دارد. راحت بودن كلاس درس، درجه حرارت مناسب، نبود سروصدا، نو بودن ساختمان و كم بودن عده دانش آموز یك كلاس از عوامل بسیار مهم فیزیكی محسوب می شوند.»
این پژوهش در شماره یكم فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه انتشار یافته است.
1398/10/22
15:59:30
5.0 /5
3551
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۲
آجاک : آینده پژوهی