آجاک - acak آینده پژوهی
مركز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی بررسی كرد؛

وضعیت مشارکت پژوهشگران جهاددانشگاهی در انتشار مدارک علمی بین المللی

وضعیت مشارکت پژوهشگران جهاددانشگاهی در انتشار مدارک علمی بین المللی

به گزارش آجاک آخرین بررسی و تجزیه و تحلیل مدارک علمی جهاد دانشگاهی در نمایه بین المللی اسکوپوس (Scopus ) نشان می دهد، از سال ۱۹۹۹ تابحال همواره میزان انتشار مدارک علمی و استناددهی به مقالات پژوهشگران این نهاد روند افزایشی داشته است و میانگین میزان هم تألیفی بین المللی محققان جهاددانشگاهی، تقریباً ۱۸ واحد بیشتر از میانگین کشور است.به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) در بهمن ماه ۱۴۰۰ در گزارشی به بررسی و تجزیه و تحلیل مدارک علمی جهاددانشگاهی در نمایه بین المللی اسکوپوس (Scopus ) پرداخت که نتایج آن نشان داده است از سال ۱۹۹۹ تابحال همواره میزان انتشار مدارک علمی و استناددهی به مقالات پژوهشگران جهاد دانشگاهی روند افزایشی داشته است.

در گزارش مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) آمده است: میانگین میزان مشارکت پژوهشگران جهاددانشگاهی در انتشار مدارک علمی بین المللی کشور ایران از سال ۲۰۱۶ تابحال بیش ۱.۲ درصد بوده؛ در صورتی که نسبت میزان بودجه دریافتی در حوزه پژوهش توسط این نهاد بسیار کمتر از این مقدار است. همینطور تعداد اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی این مجموعه حدود ۷۰۰ نفر است که ظرفیت هایی مانند دانشجویان تحصیلات تکمیلی را به ندرت و به صورت بسیار محدود در اختیار دارند.

طبق این گزارش بیشترین میانگین استناد به هر سند جهاددانشگاهی به ترتیب در ارتباط با حوزه های موضوعی مهندسی، پزشکی، کشاورزی و علوم اجتماعی است که در همه این حوزه ها میانگین استناد به هر سند جهاددانشگاهی از میانگین کشوری بالاتر بوده، همینطور میانگین میزان هم تألیفی بین المللی محققان جهاددانشگاهی، تقریباً ۱۸ واحد بیشتر از میانگین کشور است.

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی، تعداد استنادهایی که به مقالات علمی داده شده و مدل هم تألیفی بین المللی با دو رویکرد جایگاه پژوهشگران ایرانی که در آدرس سازمانی خود ایران را معرفی کرده اند و پژوهشگرانی که خویش را وابسته به جهاد دانشگاهی معرفی کرده اند، استخراج و مقایسه شده است. همینطور سهم مشارکت جهاددانشگاهی در انتشار مقالات علمی بین المللی و استناد به مدارک علمی در حوزه های تخصصی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

در روش بررسی هم از پایگاه اسکوپوس استفاده شده است. بدین صورت که در تاریخ ۱ بهمن ۱۴۰۰، تمام وابستگی های سازمانی متعلق به جهاددانشگاهی در پایگاه اسکوپوس جستجو شد و برای بازیابی اطلاعات در ارتباط با کشور ایران هم پایگاه سای مگو مورد استفاده قرار گرفت.

روند مدارک علمی انتشار یافته توسط محققان جهاددانشگاهی در پایگاه اسکوپوس

نمودار۱، حکایت از توسعه و رشد مثبت بروندادهای علمی توسط اعضای جهاددانشگاهی از سال ۱۹۹۹ (اولین مقاله علمی ثبت شده) تا به امروز (FEB-۲۰۲۲) را داشته است. براین اساس بیشترین مدرک علمی انتشار یافته توسط محققان جهاد دانشگاهی در ارتباط با سال ۲۰۲۱ با مقدار ۱۰۲۸ است که پیشبینی می شود این مقدار افزایش پیدا کند.
همینطور نمودار ۲، روند استنادات مدارک علمی جهاد دانشگاهی را نشان می ‎دهد که بیشترین تعداد آن در ارتباط با سال ۲۰۲۰ با مقدار ۷۲۴ است. با عنایت به این که هر مدرک علمی حداقل به دو سال احتیاج دارد تا دیده شود، این مقدار هم قابل افزایش خواهد بود. البته به این نکته باید اشاره شود از آنجاکه در زمان تهیه این گزارش سال ۲۰۲۱ آخر نیافته است و معمولا نمایه سازی مقالات هر سال با تأخیر ۴ تا ۶ ماهه انجام می گردد و این که هر مدرک علمی حداقل به دو سال احتیاج دارد تا دیده شود، این مقادیر برای سال های ۲۰۲۰ اساسا افزایش می یابد.
سهم مشارکت جهاد دانشگاهی در انتشار مدارک علمی ایران برپایه پایگاه اسکوپوس

نمودار ۳، سهم مشارکت محققان جهاد دانشگاهی در مدارک علمی انتشار یافته کشور ایران برپایه پایگاه اسکوپوس است که نشان از رشد سهم جهاددانشگاهی در تولیدات علمی کشور را دارد. براین اساس، سهم مشارکت جهاد دانشگاهی از سال ۲۰۱۱ رو به افزایش بوده و بیشترین مقدار در سال ۲۰۱۸ است.

بررسی میانگین استناد به هر سند مدارک علمی جهاددانشگاهی در مقایسه با ایران

در کنار رشد کمی همواره رشد کیفی و هم کاربردی بودن نتایج تحقیقات امری مهم و ضروری می باشد. براین اساس یکی از روش های متداول در سنجش اعتبار کیفی بروندادهای علمی در دنیا، میزان استنادهای دریافت شده به ازای هر سند است.

نمودار ۴، میانگین استناد به هر سند انتشار یافته توسط اعضای جهاددانشگاهی را نشان داده است که در مقایسه با ایران بیشتر است. براین اساس بیشترین میزان میانگین استناد به هر سند جهاد دانشگاهی به ترتیب در ارتباط با حوزه های موضوعی مهندسی، پزشکی، کشاورزی و علوم اجتماعی است.

نکته قابل توجه آن است که میانگین استناد به هر مدرک علمی جهاد دانشگاهی، در حوزه موضوعی پزشکی تقریباً ۶ واحد بالاتر از میانگین کشور است. اختلاف تعداد استنادات در هر مدرک علمی جهاد دانشگاهی با مدارک علمی کشور، در حوزه موضوعی کشاورزی هم همین مقدار است. این اختلاف در حوزه های موضوعی علوم اجتماعی و مهندسی برابر با ۵ واحد است، یعنی مدارک علمی جهاد دانشگاهی در این دو حوزه موضوعی ۵ واحد بیشتر از کشور استناد دریافت کرده اند. اما میانگین استناد به هر مدرک علمی جهاد دانشگاهی در حوزه موضوعی هنر و علوم انسانی، دو واحد کمتر از کشور است.


مقایسه شاخص هم تألیفی در عرصه بین المللی

یکی دیگر از علائم توسعه در اجرای طرح های علمی – تحقیقاتی و فناورانه، تعریف هدفمند همکاری و مشارکت های علمی با سازمان های معتبر در عرصه بین المللی است که این همکاری می تواند منجر به ایجاد مجرای ورود دانش و دستاوردهای جدید علمی به داخل کشور گردد. همچنان که در بند ششم از ابلاغ سیاست های کلی «علم و فناوری» آمده: "گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی بخصوص جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور". در این قسمت، به بررسی و مقایسه میزان هم تألیفی بین المللی جهاد دانشگاهی و ایران خواهیم پرداخت.

نمودار ۵، میانگین هم تألیفی بین المللی مدارک علمی ایران با جهاد دانشگاهی را نشان داده است. براین اساس، میانگین میزان هم تألیفی بین المللی محققان جهاددانشگاهی، تقریباً ۱۸ واحد بیشتر از میانگین کشور است.
کشورهایی که بیشترین هم تألیفی را با محققان جهاد دانشگاهی و ایران داشته اند. نمودار ۶، کشورهایی را نشان داده است که بیشترین میزان هم تألیفی را با محققان جهاد دانشگاهی داشته اند. براین اساس، محققان کشورهای آمریکا، انگلستان و آلمان بیشترین میزان هم تألیفی را با محققان جهاد دانشگاهی داشته اند.
در حالیکه برپایه اطلاعات نمودار ۷، بیشترین میزان هم تألیفی پژوهشگران ایرانی به ترتیب با کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان بوده است. آمریکا و انگلستان، کشورهای مشترک هم تألیفی بین المللی جهاد دانشگاهی و ایران هستند.


1400/11/24
11:31:23
0.0 /5
528
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۴
آجاک : آینده پژوهی