آجاک - acak آینده پژوهی
در یك پژوهش و با تأكید بر كسب وكارهای كوچك مطرح شد

راهكار رفع چالش های كارآفرینی در روستاها

راهكار رفع چالش های كارآفرینی در روستاها

آجاك: در دهه های اخیر، تمركز سیاست های توسعه اقتصادی بر گسترش كسب وكارهای كوچك روستایی بعنوان چاره ای برای رسیدن به توسعه در نظر گرفته شده است. پژوهشگران كشور برای تسهیل اجرای چنین سیاست هایی، به تبیین چالش هایی كه بر سر راه آنها قرار دارد پرداخته و چاره هایی عرضه كرده اند.


به گزارش آجاك به نقل از ایسنا، مفهوم كسب وكارهای كوچك، بازتاب دهنده استراتژی «كوچك زیبا» است كه توسط شوماخر اقتصاددان آلمانی در ادبیات اقتصادی مطرح گردیده است. این استراتژی دارای مزایایی نظیر انعطاف پذیری بالا، نیاز به سرمایه كمتر، استفاده از تكنولوژی ساده، استفاده از منابع محلی در پروسه تولید و جذب سرمایه های سرگردان است. بر این اساس، ایجاد كسب وكارهای كوچك و كارآفرینی در مشاغل روستایی، یك عامل مهم برای كاهش فقر، افزایش بهره وری و رقابت است و با ایجاد تنوع در كارهای اقتصادی روستا، اهمیت بسیاری بر رشد و توسعه و بسیج منابع جهت بهبود عملكرد اقتصادی دارد.
صاحب نظران معتقدند چنین كسب وكارهایی، با تقویت تحولات اجتماعی، جهت گیری تجاری را بهبود می بخشند و با ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده و ثروت، منجر به تحول روستایی می شوند. اما بااینكه این نوع كارآفرینی بعنوان وسیله ای برای تحریك توسعه روستایی شمرده می شود، با چالش های خاصی نیز مواجه می باشد.
اصولاً موانع و چالش های كارآفرینی در مناطق روستایی را می توان شامل موانع فردی، خانوادگی، فرهنگی ـ اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی و ساختاری و محیطی دانست كه بایستی ضمن تبیین دقیق آنها، برای رفع هریك، اقدامات مؤثری انجام داد.
در این زمینه، پژوهشی توسط پژوهشگران دانشگاه زنجان انجام شده است كه در آن، چالش های كارآفرینی كسب وكارهای كوچك روستایی در یك مطالعه موردی، بررسی و ارزیابی شده اند.
در این پژوهش كه با مشاركت 244 خانوار روستایی ساكن شهرستان بیجار انجام شده است، پژوهشگران با استفاده از روش های كتابخانه ای و میدانی بوسیله پرسش نامه، اطلاعات مورد نیاز خودرا گردآوری كرده و سپس به كمك كامپیوتر، این داده ها را مورد تجزیه وتحلیل دقیق آماری قرار دادند. پیش ازاین، پژوهشگران، چالش های در رابطه با این تحقیق را در پنج بعد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیطی، نهادی و فردی تقسیم بندی كردند.
نتایج این بررسی ها كه در نشریه «تحقیقات كاربردی علوم جغرافیایی» متعلق به دانشگاه خوارزمی تهران انتشار یافته اند، نشان میدهد كه همه چالش ها در كارآفرینی كسب وكارهای كوچك تأثیرگذار هستند، اما عوامل اقتصادی دارای بالاترین تأثیر و چالش های فردی و اجتماعی دارای كمترین بار عاملی به شمار می آیند.
در این خصوص، حسین فراهانی، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشكده علوم انسانی دانشگاه زنجان و دیگر همكارش می گویند: «نتایج از آن حكایت می كند كه هر پنج بعد مورد بررسی بعنوان چالشی در ایجاد توسعه و بهبود كارآفرینی كسب وكارهای كوچك در منطقه مورد نظر، مطرح هستند. اما بیشترین چالش مربوط به مسائل اقتصادیست. این مساله ناشی از عدم دسترسی به تسهیلات بانكی و نبود پس انداز و همین طور كمبود درآمد در بین مردم محلی است».
آن ها ادامه می دهند: «در این تحقیق، چالش محیطی نیز تأثیر بالایی را نشان دادند كه ناشی از عدم وجود زیرساخت های مناسب برای كسب وكار هستند. همین طور وجود چالش های نهادی نیز نشان دهنده عدم حمایت نهادهای در رابطه با كارآفرینی و كسب وكارهای كوچك است. اما باید اشاره نمود كه چالش های فردی، نشان از عدم وجود روحیه كارآفرینی، عدم مسئولیت پذیری و عدم نیاز به موفقیت هستند و چالش های اجتماعی نیز، نشان دهنده عدم مشاركت مردم با همدیگر در ایجاد كسب وكار جدید و همین طور عدم مشاركت مردم با مسئولین است».
فراهانی و همكارش بعنوان مجریان این پژوهش، برای غلبه بر چالش های یاد شده فوق پیشنهادهایی را عرضه كرده اند. آنها در این خصوص اظهار می دارند: «با توجه به این كه بزرگ ترین چالش كارآفرینی كسب وكارهای كوچك، عدم دسترسی به تسهیلات و سرمایه بوده است، بمنظور غلبه بر این مشكل دو راهكار وجود دارد. راهكار اول ایجاد تسهیلات ارزان و فضای كارآفرینی در منطقه توسط سازمان های دولتی جهت ترغیب مردم است كه می تواند به توسعه كارآفرینی كسب وكارهای كوچك كمك نماید و راهكار دوم، با عنایت به سطح سواد مناسب، سرمایه اجتماعی و میزان مشاركت بالا در منطقه موردمطالعه، شكل گیری و گسترش صندوق های اعتبارات خرد با مدیریت خود روستاییان برمبنای حداقل میزان دارایی است».
این پژوهشگران در ادامه پیشنهادهای خود آورده اند: «در جهت رفع چالش های فردی ازجمله عدم تجربه و عدم مهارت های فنی در زمینه كسب وكار، فراهم كردن زمینه مشاركت تسهیلگران و دانشگاهیان و همین طور ارائه كمك های فنی به كارآفرینان و صاحبان كسب وكارهای كوچك در زمینه آموزش، ستاندن اعتبار و توسعه طرح های تجاری می تواند مؤثر باشد. همین طور در جهت رفع چالش های نهادی می توان به همكاری دهیاری ها و شوراهای اسلامی در امتداد معرفی اشخاص كارآفرین موفق و دعوت آنها به منطقه و گفتگوی مستقیم با اهالی و همین طور معرفی افراد خلاق منطقه به مؤسسات مالی و آموزشی اشاره كرد».
منبع:

1398/10/18
14:38:25
5.0 /5
3726
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۸ بعلاوه ۴
آجاک : آینده پژوهی