آجاک - acak آینده پژوهی

اخطار یک پژوهش درباره تاثیرات دانشگاه تک جنسیتی در نگرش استاد و دانشجو

اخطار یک پژوهش درباره تاثیرات دانشگاه تک جنسیتی در نگرش استاد و دانشجو

نتایج یک تحقیق انجام شده در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران نشان داد که بر مبنای نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی، کاهش مهارت های ارتباطی، واپس گرایی و کاهش پویایی و رشد علمی از دستاوردهای احتمالی ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی خواهد بود.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، در چند سال گذشته، ترکیب جنسیتی در دانشگاه ها همچون مسائلی است که توجه تحلیلگران مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده است. آنچه از تحلیل و توجه به آمارهای موجود در اینباره به دست می آید افزایش تعداد روز افزون دختران در دانشگاه ها و کاسته شدن تعداد پسران است. البته این فزونی در مقطع کارشناسی و در رشته های خاصی به صورت کلی بیشتر است. با ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نسبت مردان به زنان افزایش می یابد.
حضور گسترده دختران در آموزش عالی به اظهار نظرهای مختلفی منجر گردید و نتایج مثبت و منفی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوناگونی هم از جانب کارشناسان عنوان شد و راهکارهایی هم توسط آنان جهت تقویت نقاط مثبت و کاهش نتایج منفی پیشنهاد شد. یکی از این راهکار ها تأسیس و ایجاد دانشگاه تک جنسیتی بود. مطرح کنندگان آن به روشنی به این نکته نپرداختند که منظورشان تأسیس دانشگاه تک جنسیتی در کنار ظرفیت های فعلی است یا جداسازی دانشگاه های مختلط موجود را مد نظر قرار داده اند. صرف مطرح کردن چنین موضوعی که با ابهام مرد اشاره همراه می باشد واکنش های مختلفی را در سطح جامعه به دنبال داشت ازاین رو این مسأله یعنی بررسی و مقایسه نگرش اساتید و دانشجویان در مورد ایجاد دانشگاه تک جنسیتی برای دختران مبحث پژوهش شد.
دکتر «زهرا پیشگاهی فرد» و همکاران در این پژوهش از روش پیمایشی(روشی در تحقیق اجتماعی) استفاده کردند بدین ترتیب که برای جمع آوری داده ها از گروههای معینی از افراد خواسته شد به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند به عبارتی توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی برپایه انتخاب نمونه ای تصادفی و معرف افراد آن جمعیت و پاسخ به یک رشته سوال که این روش امکان استفاده همزمان از چندین تکنیک را برای جمع آوری داده ها فراهم می آورد.
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد این پرسشنامه حاوی سئوالاتی در مورد نگرش اساتید و دانشجویان شاغل به تدریس یا تحصیل در 4 دانشگاه از دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که پیرامون متغیرهای تحقیق تهیه و تنظیم شده است در پرسشنامه طراحی شده برای دانشجویان عوامل موثر بر نگرش دانشجویان مانند باورهای مذهبی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، میزان مشارکت سیاسی و میزان امنیت فردی مد نظر گرفته شده است.
یافته های این پژوهش از آن حکایت می کند که بیشتر از 60 درصد اساتید و 55 درصد دانشجویان مخالف و یا کاملاً مخالف با ایجاد این دانشگاه هستند.
در این مطالعه متغیرهایی چون باورهای مذهبی، میزان مشارکت سیاسی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و امنیت فردی سنجیده شد که برپایه این متغیرها یافته های پژوهش نشان داد که هر چه فرد مذهبی تر است با تأسیس دانشگاه تک جنسیتی موافق تر است و شدت ارتباط بین این دو مولفه خوب و جهت آن هم مثبت است.
نتایج دیگر این پژوهش از آن حکایت می کند که بین میزان مشارکت سیاسی فرد و نگرش او نسبت به تأسیس دانشگاه تک جنسیتی با 90 درصد اطمینان رابطه معناداری وجود دارد و با تغییرات پایگاه اجتماعی اقتصادی فرد تغییری در نوع نگرش او نسبت به مسأله یاد شده ایجاد نمی گردد.
یافته های دیگر این پژوهش نشان داد که بین میزان امنیت فردی در میان دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های مختلط و دانشگاه های تک جنسیتی تفاوت معناداری وجود ندارد به عبارتی امنیت فردی در بین دانشجویانی که در دانشگاه تک جنسیتی و مختلط درحال تحصیل هستند به جهت تحصیل در دانشگاه تک جنسیتی و مختلط تفاوتی ندارد و امنیت فرد با تفاوت نوع دانشگاه فرد تغییری نمی کند.
پژوهشگران در این تحقیق پیشنهاد دادند تصمیم گیران و مسؤلان آموزش عالی با نگاه دانش محور بیشتر از آن که به جداسازی فکر کنند باید با دقت به صدمه شناسی این مسأله پرداخته و سپس برپایه تحقیقات علمی انجام شده تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
هم چنین تحصیل در این گونه دانشگاه ها باید به انتخاب خود دانشجویان واگذار شود و از الزامی کردن و عمومیت دادن آن خودداری شود.
پژوهشگران مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران همینطور پیشنهاد داده اند جهت کاهش نتایج منفی دانشگاه مختلط مهم ترین اقدامی که مسؤلان امر باید در رأس برنامه های خود قرار دهند فرهنگ سازی و عرضه الگوی مناسب «علمی – اخلاقی» در شان جامعه اسلامی برای دانشگاه است.

منبع:

1400/11/08
20:31:34
0.0 /5
604
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
آجاک : آینده پژوهی