آجاک - acak آینده پژوهی

یافته های جدید درباره عوامل ژنتیکی چاقی

یافته های جدید درباره عوامل ژنتیکی چاقی

به گزارش آجاک پژوهشگران در مطالعه ای که در مورد تغییرات ژنتیکی ژن معروف به MC4R انجام داده اند، ارتباطی بین این تغییرات و عامل های در رابطه با چاقی یافتند.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، چاقی معضلی بهداشتی است که شیوع آن به شکل فزاینده ای در سراسر جهان رو به گسترش است. این مشکل به تنهایی می تواند زمینه ساز بروز بیماری های مختلف غیرواگیر؛ از مبتلا شدن به دیابت و مسائل قلبی عروقی گرفته تا بروز مشکلات ارتوپدی و حتی برخی انواع سرطان ها باشد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ چاقی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮ ﻫﻢ ﮐﻨﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و شرایط ﻣﺤﯿﻄﯽ مختلف همچون سبک زندگی فرد است. بر مبنای مطالعات انجام شده، ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ژن معروف به MC4R ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ژن ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ مؤثر در بروز ﭼﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
به گفته دکتر مریم دانشپور، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ عدم انجام ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ژن در ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ در مقیاس وسیع، در یک طرح مطالعاتی ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ آن و هم ارتباط آن با عامل های در رابطه با چاقی در افراد شرکت کننده در مطالعه ژنتیک کاردیومتابولیک تهران مورد بررسی قرار گرفت.
این متخصص ژنتیک انسانی اضافه کرد: بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش، چندین تغییر ژنتیکی در این ژن با افزایش نمایه توده بدنی و اندازه دور کمر در افراد بزرگسال (سن بیشتر یا برابر با ۲۰ سال) ارتباط مثبت مفهوم دار نشان داد. همچنین، یک تغییر ژنتیکی که در ناحیه پایین دست این ژن قرار دارد، با کاهش میزان BMI و اندازه دور کمر ارتباط مثبت مفهوم دار نشان داد.
به گفته محققان، مطالعاتی از این دست مبین گشوده شدن چشم اندازی جدید در مورد شناخت قبل از موعد چاقی و هم گام هایی اولین در راه یافتن مداخلات درمانی برای حل این بیماری است.
منبع:

1400/10/13
23:10:33
0.0 /5
570
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
آجاک : آینده پژوهی