آجاک - acak آینده پژوهی

تصمیم مجلسی ها برای حق ثبت اختراع

تصمیم مجلسی ها برای حق ثبت اختراع

آجاک: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند هرگاه دو یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدیدآورده باشند، شخصی که اظهارنامه خودرا زودتر تسلیم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.


به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی با رای موافق به ماده ۸ این طرح مقرر کردند: هرگاه دو یا چند شخص، مستقل از یکدیگر اختراع واحدی پدیدآورده باشند، شخصی که اظهارنامه خودرا زودتر تسلیم کرده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.
همین طور اگر دو یا چند شخص، مدعی حق تقدم موضوع ماده(۱۰) این قانون باشند، هرکدام که بتواند ثابت کند اظهارنامه اش را مطابق مقررات مربوط زودتر از دیگران تسلیم کرده است مشروط بر این که آن اظهارنامه، استرداد یا رد نشده باشد، حق ثبت اختراع را دارد.
بر اساس ماده ۹ این طرح در صورتیکه اختراع، ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به کارفرما است، مگر آنکه بصورت دیگری توافق شده باشد. بمنظور صدور گواهینامه اختراع، متقاضی ثبت باید نام مخترع را به مرجع ثبت اعلام نماید.
همچنین برمبنای تبصره این ماده، چنانچه اختراع در چهارچوب موضوع فعالیت قراردادی مخترع نباشد یا در مورد اختراع ناشی از اجرای قرارداد، تعیین تکلیف نشده باشد، حقوق مادی ناشی از اختراع متعلق به پیمانکار یا مستخدم است، مگر آنکه اختراع با بهره گیری از دانش، اطلاعات، فناوری و یا ابزار و تجهیزات متعلق به کارفرما صورت گرفته باشد که در این صورت، حق ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه آن متعلق به مخترع است و کارفرما نیز حق بهره برداری غیرانحصاری از اختراع را دارد.
نمایندگان امروز همین طور با رای موافق به ماده 10 این طرح مقرر کردند: چنانچه شخصی بر طبق «قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی (کنوانسیون پاریس برای پشتیبانی از مالکیت صنعتی) مصوب دهم اسفندماه سال ۱۳۳۷»، برای ثبت اختراع، اظهارنامه ای را به مرجع ثبت یکی از کشورهایی که در زمان تسلیم اظهارنامه، عضو کنوانسیون بوده است تسلیم کند، با رعایت مفاد این قانون و کنوانسیون مذکور که از این پس در این قانون «کنوانسیون پاریس» نامیده می شود، به مدت دوازده ماه از تاریخ تسلیم این اظهارنامه بر اشخاص دیگر حق تقدم دارد.
درصورتی که متقاضی ثبت اختراع، مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، تاریخ شروع حق تقدم از زمان تقدیم نخستین اظهارنامه محاسبه می گردد.


منبع:

1400/09/16
13:19:20
0.0 /5
616
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۱
آجاک : آینده پژوهی