آجاک - acak آینده پژوهی
در قالب یك پایان نامه بررسی شد

گفتمان فرهنگی جامعه در برخورد با کرونا با تاکید بر رمان طاعون

گفتمان فرهنگی جامعه در برخورد با کرونا با تاکید بر رمان طاعون

آجاک گفتمان فرهنگی جامعه در برخورد با کرونا با تاکید بر رمان طاعون


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، مطالعه گفتمان فرهنگی در ساختار اجتماعی و فرهنگی یک جامعه در برخورد با نا متن هایی که بوسیله ساز و کار جذب در آن ساختار ظاهر می شوند، می تواند سبب بازنمایی چگونگی تغییرات الگوی ارتباطات انسانی و فرهنگی جامعه شود.
پاندمی بیماریهای واگیردار، نا متنی است که علاوه بر تغییرات گفتمانی در ساختار فرهنگی جامعه، می تواند ساختار ارتباطات فرهنگی جامعه را نیز تغییر دهد. پاندمی بیماریهای واگیردار نه فقط از با اهمیت ترین شرایط بحران برای سلامت و بهداشت جامعه شمرده می شود، بلکه می تواند گفتمان های فرهنگی درون ساختار را به تقابل رسانده و تغییرات شگرفی در جایگاه گفتمان های فرهنگی جامعه بوجود آورد و ارتباطات فرهنگی مخاطبان را نسبت به التفات و ادراک ساختار فرهنگ اجتماعی جامعه به چالش کشاند. وجود نا متن ها در یک ساختار فرهنگی ضمن ایجاد تغییرات گفتمانی در ساختار فرهنگی جامعه، سبب تغییرات رفتاری در پارادایم فردی و اجتماعی و گاها سبب ایجاد بستر ارتباط نوین فرهنگی نیز می شود.
بررسی مطالعات گفتمانی باتوجه به مطالب عنوان شده می تواند تغییرات الگوی ساختاری فرهنگی جامعه را در برخورد با پاندمی جهت مطالعات و تحقیقات فرهنگی عینیت بخشد. یوری لوتمان فرهنگ متن محور را سوای فرهنگ دستوری مطابق با نظام سیاسی جامعه می داند و معتقد است: فرهنگ دستور محور به کتاب های راهنما وابسته است. کتاب راهنما رمزگانی است که پیام ها و متن های بیش تر را مجاز نمی داند در صورتیکه فرهنگ متن محور که شامل رمان، شعر و داستان کوتاه می شود، می تواند تغییرات رفتاری و گفتمان فرهنگی جامعه را در برخورد با نا متن های موجود در ساختار فرهنگی نشان دهد.
امروزه ویروس کرونا که در هر گوشه ای از جهان جولان میدهد و میهمان ناخوانده ی هر میزبان ناخشنودی می شود، می تواند بعنوان یک نا متن در ساختار فرهنگی جامعه نیز جولان دهد و تغییرات گفتمانی را در ساختار فرهنگی به وجود آورد. بررسی و تجزیه و تحلیل انواع رمان ها بر پایه متدولوژی علمی (نشانه شناسی) که پیرامون پاندمی ها به رشته تحریر درآمده است می تواند تغییرات گفتمان های فرهنگی را نشان داده و فکت های مشابه با مسائل روز را (پاندمی کرونا) از آنها استخراج کرد. رمان طاعون اثر آلبر کامو از شاهکارهای ادبی است که به مساله پاندمی بیماریهای واگیردار و تقابل گفتمانی در برخورد با پاندمی طاعون پرداخته است. کامو در آخر رمان اهتمام کرده با دقت فراوان تغییرات گفتمانی را در آخر پاندمی نمایش دهد.
پژوهش مطالعه گفتمان فرهنگی در برخورد با پاندمی بیماریهای واگیردار با تمرکز بر نشانه شناسی رمان طاعون اثر آلبر کامو که در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، توسط دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی فرهاد فخرایی و با راهنمایی دکتر حوریه دهقان شاد و مشاوره دکتر مهناز رونقی نوتاش انجام شده است، ضمن استخراج گفتمان های فرهنگی حاضر در رمان طاعون بر پایه نشانه شناسی فردینان دوسوسور، برمبنای الگوی متداول نشانه شناسی یوری لوتمان و الگوی فرهنگی تارتو مسکو تفسیر تقابل گفتمان های فرهنگی و به تبع آن تغییرات فرهنگی پسا پاندمی را نشان داده است.
این پژوهش در شهریور ماه 1400در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز با داوری دکتر محمد علی الستی دفاع شد.
منبع:

1400/07/18
11:54:36
0.0 /5
582
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳
آجاک : آینده پژوهی