آجاک - acak آینده پژوهی

عرضه طرح تحول در رساله های تقاضامحور

عرضه طرح تحول در رساله های تقاضامحور

دانشگاه تهران طرح پیشنهادی خود جهت طرح تحول راهبردی در رساله های تقاضا محور را عرضه داد.


به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، باآنکه رسالت اصلی دانشگاه توسعه و تولید علم است اما همواره از این نهاد عظیم تعلیم و تربیت مورد انتظار است که متناسب با نیازهای روز جامعه نقش آفرین باشد و این که چقدر پژوهش های دانشگاهی و پایاننامه های دانشجویی کاربردی و برای رفع نیازهای کشور است را باید در بسیاری از علل و عوامل جستجو و بررسی کرد.
هر نوع پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته، در نتیجه سرمایه گذاری در بخش پژوهش است. اما در کشور ما موضوعات رساله و رساله کمتر در جهت رفع مشکالت و موانع کشور انجام میشود. هر چند رساله ها از لحاظ کیفی خوب هستند، اما جهتگیری مطلوبی برای رفع مشکالت جامعه ندارند. ازاین رو به منظور پاسخ به تقاضاهای اجتماعی و نیازهای کشور و توسعه ارتباط با جامعه و صنعت، اجبار است دانشگاه ها، برنامه های پژوهشی و فناوری خویش را به سمت نیازها و لزوم های اولویت دار کشور سوق دهند.
از طرفی ریل گذاری برای جهت گیری پژوهش های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی برای حل مسائل و مشکالت کشور می تواند بسیار اثرگذار باشد. بر این اساس در طرح تحول همکاریهای دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت و به منظور پاسخ به تقاضاهای اجتماعی و نیازهای کشور اقدامات ذیل پیشنهاد می شود. امید است با اجرایی شدن این پیشنهادات بیشتر از پیش راه برای ارتباط هر چه بیشتر صنعت و جامعه با دانشگاه گشوده شود:
از اهداف این طرح می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱- تقدیر و تشکر از رساله ها و رساله های برتر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نظیر آنچه در " شیوه نامه انتخاب رساله و رساله های برتر " در هفته پژوهش وزارت عتف و دانشگاهها انجام می شود.
۲ -به منظور افزایش میزان رساله ها و رساله های مسئله محور پیشنهاد می شود در مرحله پذیرش دانشجو در دانشگاه، حداقل ۲۰ درصد ظرفیت دانشجوی تحصیلات تکمیلی از راه قراردادهای تقاضامحور از صنعت و جامعه به اساتید اختصاص پیدا کند. استاد مربوطه باید قراردادی تقاضا محور با صنعت و جامعه داشته باشد و مجاز باشد راساً نسبت به پذیرش دانشجوی مورد نظر خود اقدام نماید. بدیهی است حق الزحمه دانشجو، اساتید داور و راهنما از راه همان قرارداد تأمین می شود.
۳ -اطلاع رسانی نیازهای تحقیقاتی شرکتها و سازمانها در چارچوب رساله و رساله های تحصیالت تکمیلی( به اعضای هیات علمی در یک سیستم یکپارچه و نظارت بر توزیع آن به صورت عادالنه و بر مبنای تخصص و شایستگی).
۴ -پیشنهاد می شود انجام رساله و رساله تقاضا محور با شرایط زیر به اضافه یک مقاله علمی و پژوهشی شرط وتویی بند ۳-۱ آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را تأمین کند:
ارتقا از استادیار به دانشیار: انجام دو رساله یا رساله تقاضا محور منطقه ای یا استانی یا یک رساله یا رساله تقاضا محور ملی
ارتقا از دانشیار به استاد: انجام سه رساله یا رساله تقاضا محور منطقه ای یا استانی یا دو رساله یا رساله تقاضا محور ملی پیشنهاد میشود برای تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی برای استفاده از این آئین نامه و بهره مندی از ثمرات آن در صنعت و جامعه، صرف انجام رساله ها و رساله های تقاضا محور با یک مقاله علمی پژوهشی با شرایط بالا، برای امتیاز مورد نیاز این بند از آئین نامه ارتقا کافی باشد.
این تبصره در کنار آئین نامه فعلی ارتقا می تواند تأثیر به سزایی در جهت گیری پژوهش های کاربردی اعضای هیات علمی داشته باشد و نکته قوت آن این است که اساتید میتوانند هم از راه مقالات علمی پژوهشی باکیفیت و هم از راه انجام رساله های مسئله محور و کاربردی ارتقا پیدا کنند.

منبع:

1400/07/06
10:57:39
0.0 /5
611
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۳
آجاک : آینده پژوهی