آجاک - acak آینده پژوهی
در قالب یك پژوهش مطرح شد

راهكاری برای بهبود تراكم استخوانی زنان یائسه

راهكاری برای بهبود تراكم استخوانی زنان یائسه

آجاك: نتایج یك پژوهش نشان میدهد نوعی خاص از تمرینات مقاومتی به نام بادی پمپ می تواند بر حفظ و بهبود تراكم استخوانی و تعادل زنان یائسه موثر باشد.


به گزارش آجاك به نقل از ایسنا، "استئوپروز" یكی از رایج ترین بیماری های متابولیك استخوانی است كه با كاهش توده استخوان و زوال میكروساختاری بافت استخوانی هم راه است و منجر به شكنندگی استخوان و افزایش خطر شكستگی در استخوان ها می شود. كاهش تراكم استخوان در دهه های سوم و چهارم زندگی در مردان و زنان آغاز می شود و بطور خاص در زنان یائسه افزایش می یابد.
پژوهشگران در مطالعه زیر تلاش كردند به این پرسش پاسخ دهند كه آیا شش ماه تمرینات بادی پمپ بر حفظ و بهبود تراكم استخوانی و تعادل زنان یائسه موثر خواهد بود یا خیر؟
در این پژوهش كه توسط مینا احمدی كاكاوندی، كارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه كردستان، شهلا علیخانی، دانشجوی دكتری گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی سننندج و كمال عزیز بیگی، دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج انجام شده، آمده است: « تمرینات بادی پمپ شاخه ای از تمرینات مقاومتی است كه به صورت دسته جمعی اجرا می شود و در آن از وزنه های آزاد با شدت كم و حجم زیاد استفاده می شود.»
مطالعه حاضر، یك طرح نیمه تجربی به صورت پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه كنترل بود. نمونه آماری تحقیق شامل ۲۲ زن یائسه در رده سنی ۵۳ تا ۵۸ سال در شهرستان سنندج بودند كه به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شركت كردند و بطور تصادفی در دو گروه تمرینات مقاومتی بادی پمپ( ۱۲ نفر) و كنترل ( ۱۰ نفر) قرار داده شدند.
پژوهشگران در این مقاله می گویند: « برنامه بادی پمپ سری ۸۳( فول بادی) به مدت شش ماه، سه جلسه در هفته به صورت یك روز در بین، در ساعت ۹ تا ۱۰ بامداد به صورت گروهی و با هدایت و نظارت دو مربی مجرب انجام شد. همه حركات به وسیله هالتر و دمبل انجام می شد و انتخاب وزنه برمبنای انتخاب آزمودنی ها بود. اگر آزمودنی قادر به انجام حركتی با وزنه نبود، با استفاده از چوب های سبك تر حركت را شبیه سازی و فقط از وزن بدن خود استفاده می كرد.»
در این مقاله آمده است: « سنجش تراكم استخوان و آزمون تعادل در دو مرحله پیش آزمون و بلافاصله بعد از دوره شش ماهه تمرین با فاصله ۲۴ ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینات انجام شد. همین طور رژیم غذایی دریافتی به مدت سه روز پیش از شروع مطالعه و در انتهای دوره شش ماهه توسط آزمودنی ها ثبت گردید. آزمودنی ها تمام مواد غذایی، نوشیدنی ها و مكمل های خوراكی مصرفی در سه روز متوالی را ثبت كردند و با استفاده از اطلاعات حاصل از آن، میزان كلسیم دریافتی آزمودنی ها محاسبه شد.»
عزیزبیگی و همكارانش در این پژوهش می گویند: « با عنایت به نتایج تحقیق حاضر، بعد از شش ماه تمرینات مقاومتی با بار سبك و تكرار زیاد، در میزان تراكم استخوان مهره های كمری در زنان یائسه افزایش معناداری مشاهده شد. همین طور بعد از اجرای این تمرینات، میزان تراكم استخوان در ناحیه گردن استخوان فمور و دیستال استخوان ساعد بطور نسبی حفظ شد و نسبت به گروه كنترل روند كاهشی كمتری داشت.»
پژوهشگران معتقدند: « با عنایت به این كه این تمرینات، موجب افزایش قابل توجه تعادل در آزمودنی ها شده است، می توان از این تمرینات به منظور بهبود، حفظ و تثبیت تراكم استخوانی افزایش تعادل و كاهش خطر افتادن و شكستگی های ناشی از آن در افراد مسن، به خصوص در زنان بهره برد و بعنوان روشی پیشگیرانه در زمینه پیش گیری از لطمه های جدی ناشی از استئوپروز از قبیل شكستگی های استخوانی مورد توجه قرار گیرد.»
این پژوهش در سومین شماره هفتمین جلد فصلنامه "آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران" انتشار یافته است.
منبع:

1398/08/02
19:09:12
5.0 /5
3802
تگها: پژوهش , شركت
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(1)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
آجاک : آینده پژوهی