آجاک - acak آینده پژوهی
پژوهشگران بررسی كردند

تأثیر راه اندازی مترو بر كاركرد خیابان ها

تأثیر راه اندازی مترو بر كاركرد خیابان ها

به گزارش آجاک پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبایی با انجام یک مطالعه در مورد تأثیر راه اندازی ایستگاه های مترو شادمان و قلهک، عنوان کردند که راه اندازی ایستگاه مترو سبب تقویت کارکردهای ترافیکی و اجتماعی خیابان شده، اما تقویت کارکرد ترافیکی بیشتر از تقویت کارکرد اجتماعی خیابان بوده است.به گزارش آجاک به نقل از ایسنا، در میان انواع مختلف حمل و نقل عمومی شهری، مترو یکی از سریع ترین و پاک ترین شبکه های حمل ونقلی است. باآنکه در این نوع سیستم از مسیری مجزا از خیابان برای جابه جایی استفاده شده است، اما مجزا بودن مسیر تردد نباید سبب غفلت از تاثیرات راه اندازی مترو بر معابر و محلات اطراف شود.

بر همین اساس پژوهشگران دانشگاه علامه طباطبایی با انجام یک مطالعه تأثیر راه اندازی مترو را بر کارکردهای اجتماعی و ترافیکی خیابان بررسی کردند.

برای انجام این تحقیق کارکردهای اجتماعی و ترافیکی خیابان با استفاده از بررسی مطالعات گذشته، استخراج شد و سپس با انجام یک مطالعه کمی و توزیع ۵۰۰ پرسش نامه میان ساکنان محدوده ایستگاه های متروی شادمان و قلهک، تأثیر راه اندازی مترو در این خیابان ها مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت کنندگان در این مطالعه در ۵۰۰ متری ایستگاه های متروی مذکور سکونت داشتند و قبل از زمان بهره برداری از ایستگاه مترو تا زمان انجام پژوهش در محدوه مورد نظر ساکن بودند.

نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داده است که راه اندازی ایستگاه مترو سبب تقویت کارکردهای ترافیکی و اجتماعی خیابان شده؛ اما تقویت کارکرد ترافیکی بیشتر از تقویت کارکرد اجتماعی خیابان بوده است.

به عبارت دیگر دستیابی به این نتیجه، مبین لزوم تغییر کارکرد خیابان از یک مسیر عبوری صرف، به یک فضای عمومی فعال با کارکرد توأمان اجتماعی و ترافیکی است. راه اندازی ایستگاه مترو گامی برای توسعة حمل و نقل عمومی و توسعة حمل و نقل محور و یکی از نیازهای کلان شهرهای پرازدحام و آلوده ای مانند تهران است. همینطور می تواند با بازتولید کارکرد اجتماعی خیابان که با سلطة خودرو بر شهرها فراموش شده بود، این معابر را به عرصه های اجتماعی سرزنده و بستری برای تعامل شهروندان و تولید معانی متنوع اجتماعی تبدیل کند.

همچنین نتایج نشان داده است راه اندازی ایستگاه متروی شادمان تأثیر بیشتری بر تقویت کارکرد اجتماعی خیابان آزادی در مقایسه با تقویت کارکرد اجتماعی خیابان شریعتی با راه اندازی ایستگاه متروی قلهک داشته است.

مقایسة تاثیر راه اندازی ایستگاه های متروی شادمان و قلهلک بر تغییر کارکرد ترافیکی خیابان هم نشان می دهد، ضمن افزایش کارکرد ترافیکی خیابان های آزادی و شریعتی، تفاوت معناداری در تقویت کارکرد ترافیکی خیابان های مورد مطالعه یافت نشد.

پژوهشگران این مطالعه می گویند: شهر، موجودی چندکارکردی، چندساحتی، چندهدفی و چندذی نفعی است که تمشیت امور آن، نیازمند مدیریتی واحد و مقتدر است. در غیر این صورت، هماهنگی میان حوزه های عملکردی شهر که حمل و نقل عمومی یکی از آن هاست، شکل نخواهد گرفت و محصولی جز آن چه حالا در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور شاهد آن هستیم، تولید نخواهد نشد».

این محققان معتقدند؛ برای این منظور لازم است اقداماتی برای اصلاح نظام برنامه ریزی و توسعة شهری کشور، بخصوص در سطح کلان شکل بگیرد که متعاقب آن، توسعة حمل و نقل محور به منزلة رکن رکین توسعة شهری مدنظر قرار بگیرد.

در انجام این تحقیق مریم آسایش، علی خاکساری و وجه الله قربانی زاده؛ پژوهشگران مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی مشارکت داشتند

یافته های این مطالعه زمستان سال ۱۳۹۹ به صورت مقاله علمی «بررسی تأثیر راه اندازی ایستگاه مترو بر کارکردهای اجتماعی و ترافیکی خیابان در شهر تهران (مطالعه تطبیقی: ایستگاه های متروی شادمان و قلهک)» در فصل نامه پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری، انتشار یافته است.

منبع:

1400/04/09
11:13:50
0.0 /5
702
این مطلب آجاک را پسندیدید؟
(0)
(0)

تازه ترینهای مرتبط
نظرات بینندگان در این باره
لطفا شما هم نظر دهید
= ۶ بعلاوه ۱
آجاک : آینده پژوهی