آرشیو مطالب : نرم افزار

در قالب یك پژوهش بررسی شد؛

استفاده از هوش مصنوعی در مدل سازی فرآیند بارش - رواناب

استفاده از هوش مصنوعی در مدل سازی فرآیند بارش - رواناب
پژوهشگران بررسی كردند

عواملی که بروز حاملگی خارج رحمی را می افزایند

عواملی که بروز حاملگی خارج رحمی را می افزایند
معاون فرهنگی وزیر بهداشت:

پژوهشكده های میان رشته ای از تولیدات علمی در حوزه قرآن و سلامت استفاده لازم را ببرند

پژوهشكده های میان رشته ای از تولیدات علمی در حوزه قرآن و سلامت استفاده لازم را ببرند

استاد دانشگاه ایرانی یكی از 10محقق برتر دنیا در حوزه مكان یابی خودكار خطاهای نرم افزاری

استاد دانشگاه ایرانی یكی از 10محقق برتر دنیا در حوزه مكان یابی خودكار خطاهای نرم افزاری

راز تغییر سریع و بی وقفه دنده های خودروی زنوو  چیست؟

راز تغییر سریع و بی وقفه دنده های خودروی زنوو  چیست؟
به منظور تشكیل كنسرسیوم دانشگاه پژوهی صورت پذیرفت

انعقاد تفاهم نامه همكاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با سه دانشگاه

انعقاد تفاهم نامه همكاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با سه دانشگاه
مدیر امور پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی تشریح كرد

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تخلفات پژوهشی

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با تخلفات پژوهشی
آجاک : فناوریهای نوین و آینده پژوهی