مطالب آجاك


بایدها و نبایدهای تغذیه ای كنكوری ها

بایدها و نبایدهای تغذیه ای كنكوری ها
مبارزه علیه كارخانجات تولید مقالات جعلی و علم ساختگی-۱۵،

پدیده مقالات جعلی و علم ساختگی در ایران درحال محو شدن است

پدیده مقالات جعلی و علم ساختگی در ایران درحال محو شدن است
مدیر عامل بنیاد احسان خبر داد:

تجهیز 250 خانه ورزش در مناطق محروم كشور با اختصاص 20 میلیارد تومان

تجهیز 250 خانه ورزش در مناطق محروم كشور با اختصاص 20 میلیارد تومان
با همكاری مشترك ایران، چین و ایتالیا؛

محصولات نوآورانه ایرانی روانه بازار چین می شوند

محصولات نوآورانه ایرانی روانه بازار چین می شوند

بررسی امكان ساخت لووتیروكسین به صورت آمپول آهسته رهش

بررسی امكان ساخت لووتیروكسین به صورت آمپول آهسته رهش
از تیرماه سال جاری دنبال می شود

اجرای طرح های پژوهشی رصدخانه اجتماعی كووید 19

اجرای طرح های پژوهشی رصدخانه اجتماعی كووید 19

كارت آزمون دكتری تخصصی وزارت بهداشت از فردا توزیع می شود

كارت آزمون دكتری تخصصی وزارت بهداشت از فردا توزیع می شود

دستگاه جوان سازی پوست با فناوری پلاسما در ایران ساخته شد

دستگاه جوان سازی پوست با فناوری پلاسما در ایران ساخته شد

بخش اول پیش نویس لایحه پشتیبانی از حقوق سالمندان به انتها رسید

بخش اول پیش نویس لایحه پشتیبانی از حقوق سالمندان به انتها رسید

خدمات فریت بار مسافری

خدمات فریت بار مسافری